Separation og skilsmisse

Mange ægteskaber ender med separation og/eller skilsmisse og i den forbindelse er der mange forhold, der - ud over de følelsesmæssige – skal håndteres.

I forbindelse med separation og/eller skilsmisse er der i sagens natur et vist konfliktniveau om både juridiske og ikke-juridiske forhold.

  • Hvem skal blive boende i lejeboligen/ejerboligen?
  • Hvem har ret til hvilke af de aktiver, der er erhvervet under ægteskabet, og før?
  • Hvem hæfter for gælden?
  • Hvordan skal det hele deles?
  • Har en af parterne ret til ægtefællebidrag?

Det er vigtigt at søge rådgivningen så tidligt som muligt, idet en konstruktiv advokatbistand fra starten vil modvirke, at I får lavet nogle aftaler, der senere vil kunne komplicere en helhedsløsning.

Vi har mange års erfaring med rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, og vores indgangsvinkel er altid at holde konfliktniveauet nede, idet det er vores oplevelse, at dette medvirker til at få etableret den for klienten bedste aftale.

De mange problemstillinger griber ind i hinanden, og det er vigtigt at have overblikket over samtlige problemstillinger på vejen frem til den endelige bodelingsaftale, hvor der tages stilling til ovenstående og ofte flere forhold.

Kontakt

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Malene Hannestad

Advokatfuldmægtig

D: +45 87 34 75 78

M: +45 29 81 96 41

E: mal@tvc.dk

Nyheder