Ægtepagter

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefællerne om, hvordan deres formueforhold skal opdeles, og mulighederne er mange.

Når to personer bliver gift indgår de i et økonomisk fællesskab kaldet formuefællesskabet. Dette har ingen relevans under ægteskabet, eftersom hver part råder over egne aktiver og hæfter for egen gæld. Ejerskab eller gæld overgår ikke til ægtefællen som følge af ægteskab.

Formuefællesskabet har derimod relevans ved skilsmisse eller separation, hvor det betyder, at hver af ægtefællerne skal dele sin positive nettoformue med den anden part. Dette er i mange situationer ikke en hensigtsmæssig retsstilling, særligt når formuen er bundet op på virksomhed eller fast ejendom.

Problemstillingerne ved formuefællesskabet kan løses ved, at der mellem de kommende ægtefæller, eller under ægteskabet, indgås en ægtepagt, der er en aftale mellem ægtefællerne om, hvordan deres formueforhold skal opdeles.

Der er talrige muligheder for at konstruere lige den ægtepagt, der er den mest hensigtsmæssige i det konkrete tilfælde, og vi har flere specialister, der har stor erfaring med at håndtere sådanne problemstillinger.

Vi er klar til at yde kvalificeret bistand, for at finde den rigtige løsning for jer.