Reaktionsfristen – nyere retspraksis

03. februar 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har i en nyere artikel sat fokus på den seneste retspraksis vedrørende spørgsmålet om, hvornår Skattestyrelsen har fået kundskab om de forhold, der kan begrunde et fristgennembrud i en kontrolsag.

Artiklen ”reaktionsfristen – nyere retspraksis”, som er udgivet i Foreningen for Danske Revisorers medlemsblad i december 2022, har til formål at give kort indblik i de gældende skatteprocessuelle regler, som har til formål at fastlægge de tidsmæssige rammer for, hvornår Skatteforvaltningen, herunder f.eks. Skattestyrelsen, kan rejse en sag mod en skatteyder.

Således beskrives det, hvordan en skatteansættelse alene kan ændres af Skattestyrelsen ekstraordinært, hvis bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27 giver mulighed for dette. I skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8 angives der således nærmere syv objektive grunde samt én subjektiv grund, som kan give anledning til at genoptage en skatteansættelse ekstraordinært.

Artiklen beskriver derudover, hvordan reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. kan være af afgørende betydning for, om Skattestyrelsen kan rejse en sag ekstraordinært. Således beskrives også nyere retspraksis, hvor manglende iagttagelse af reaktionsfristen fik væsentlig positiv betydning for skatteyder.

Artiklen er også relevant for de afgiftsydere, som måtte have fået ændret en afgiftsansættelse efter skatteforvaltningslovens § 32, da den beskrevne praksis også har betydning for disse tilfælde.

Har du brug for vejledning og en uforpligtende vurdering af din situation?

Hvis du er involveret i en skattesag og er i tvivl om, hvor Skattestyrelsen kan ændre dine skatte- eller afgiftsansættelser ekstraordinært, er du altid meget velkommen til at kontakte os.Nyheder