Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag

28. april 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har sat fokus på en række udvalgte overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med en kontrolsag indledt af Skatteforvaltningen.

Artiklen ”Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag” har helt overordnet til formål at give indsigt i nogle af de overvejelser, en kommunikation med Skatteforvaltningen bør give anledning til, når der er udsigt til en tvist om f.eks. en given skatte- eller afgiftsansættelse.

Af artiklen fremgår det, at det må forventes, grundet regeringens øgede skattekontrol i de kommende år, at der bliver udøvet flere skattekontroller, hvilket kan lede til flere tvister mellem borgere og virksomheder på den ene side og Skatteforvaltningen på den anden.

I artiklen konstaterer skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek desuden, at en tvist med Skatteforvaltningen i sagens natur kan fremkomme i mange forskellige afskygninger og at den i høj grad vil afhænge af de konkrete forhold. Nogle henvendelser fra Skatteforvaltningen slutter ved materialeindkaldelsen, mens andre bliver til klage- og domstolssager.

Af denne grund, er det ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for, hvorledes en kommunikation med Skatteforvaltningen generelt skal tilrettelægges, idet den altid bør tage afsæt i de for sagen særlige forhold. Det konstateres dog i artiklen, at flere forhold undtagelsesvist altid bør overvejes. Disse forhold er omtalt i artiklen.  

Har du behov for en vurdering de overvejelser du bør gøre dig i forbindelse med en materialeindkaldelse fra Skatteforvaltningen?

Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.