Sagsbehandlingsmangler fører i stigende grad til ugyldighed

19. december 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har sat fokus på sagsbehandlingsmangler og betydningen af disse i udvalgt nyere administrativ praksis.

Artiklen ”Sagsbehandlingsmangler fører i stigende grad til ugyldighed” har helt overordnet til formål at henlede opmærksomheden på nyere udvalgt administrativ praksis, hvor skattemyndighederne ikke har iagttaget sagsbehandlingsreglerne, herunder meget kort at beskrive sagsbehandlingsreglerne og deres betydning for skattemyndighederne samt de skatte- og afgiftsydere, der måtte opleve at få en skatte- eller afgiftssag.

I artiklen konstaterer skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, at der i nyere udvalgt administrativ praksis er støtte for, at manglende iagttagelse af sagsbehandlingsreglerne i stigende grad får bl.a. Landsskatteretten til at statuere ugyldighed.

Det fremhæves i den forbindelse, at det derfor altid er væsentligt at foretage en individuel vurdering af, hvorvidt skattemyndighederne har undladt at iagttage ét eller flere af de ovenfor beskrevne regelsæt, da retsvirkningen kan være, at en given afgørelse annulleres, selvom afgørelsens indhold i øvrigt er korrekt.

En sådan vurdering er således også særlig vigtig i sager, hvor det konstateres, at der er angivet en forkert skat eller afgift.

Har du behov for en vurdering af, om skattemyndighederne har behandlet din sag korrekt?

Hvis du eller din virksomhed bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.Nyheder