Artikel: Ikke-offentliggjort praksis samt udsagn

07. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har sat fokus på betydningen af utrykte afgørelser samt tidligere udsagn fra skattemyndighederne.

En gennemgang af afgørelser, der offentliggøres af skattemyndighederne, herunder Skattestyrelsen, og tildeles et SKM-nummer, efterlader det indtryk, at skattemyndighederne vinder langt hovedparten af alle skatte- og afgiftssager, og at det er meget svært at få ændret en afgørelse omhandlende skat eller afgifter.

Skatteadvokat Henrik Rahbek, der er partner i TVC Advokatfirma og ekstern lektor i skatteret, har sammen med advokat (H) Torben Bagge i den forbindelse udgivet artiklen ”Betydningen af ikke-offentliggjort administrativ praksis og udsagn gengivet i Den juridiske vejledning”. Artiklen er fra Fagligt indstik, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.

I artiklen giver Henrik Rahbek m.fl. en beskrivelse af, hvordan en gennemgang af ikke-offentliggjorte afgørelser på mange områder efterlader et noget mere nuanceret billede af retsstillingen end det, som fremgår af offentliggjorte afgørelser og af Den juridiske vejledning.

Artiklen adresserer betydningen af ikke-offentliggjort praksis samt to nyere administrative afgørelser (SKM2020.353.SR og SKM2020.357.LSR), der tager stilling til spørgsmålet om, hvornår der kan støttes ret på skattemyndighedernes praksis eller udsagn, der er gengivet i Den juridiske vejledning.

Har ikke-offentliggjort praksis betydning for din skatte- eller afgiftssag?

Vil du gerne have afklaret, om din eller din virksomheds skatte- eller afgiftssag er indenfor et område, hvor ikke-offentliggjort praksis kan have betydning, eller om der er grundlag for at støtte ret på skattemyndighedernes egne udsagn, så er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for en vurdering af dette.