Bog: Konkursloven med kommentarer

08. februar 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Advokat (L), professor, ph.d. Anders Ørgaard har sammen med Lars Lindencrone Petersen udarbejdet en opdateret udgave af Konkursloven med kommentarer.

Lovkommentaren til konkursloven er et klassisk værk, der gennemgår den materielle og processuelle insolvensret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur. I fremstillingen behandler advokat, professor Anders Ørgaard sammen med Lars Lindencrone Petersen systematisk reglerne og principper for:

  • Rekonstruktionsbehandling
  • Konkursbehandling
  • Reglerne om gældssanering

Denne 14. udgave af "Konkursloven med kommentarer" indeholder opdaterede kommentarer til den seneste lovgivning på konkurslovens område, herunder udvidelsen af muligheden for omstødelse af gaver mellem nærstående og ægtefæller. Der er også taget hensyn til den nye praksis på alle konkurslovens områder, herunder til nye afgørelser om konkurskarantæne. Der foreligger således allerede en omfattende praksis på dette felt.

Ifølge forfatterne henvender sig til alle, der kommer i berøring med insolvensretlige forhold, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i den finansielle sektor, interesseorganisationer og ved domstolene.

Bogen er udkommet på Karnovs forlag og kan købes her.

Nyheder