Tiltag omhandlende hurtigere og hårdere straf for skattesvindel

Skatteministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om seks nye tiltag, som har til formål at sikre, at skatteøkonomisk kriminalitet straffes hårdere og hurtigere.

22. juni 2023 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Der er et stadigt stigende fokus på at sanktionere urigtige ansættelser af skat, moms og andre afgifter. Således har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek også i en nyere artikel netop sat fokus på, hvordan en – måske simpel – kontrolsag kan ende som en såkaldt skattestraffesag.

Artiklen ”Kort om proces og sanktioner ved forkerte angivelser” har til formål at understrege, at der i dag – grundet Skatteforvaltningens øgede kontrol af angivelser af skat, moms og andre afgifter – også er et stort fokus på de strafferetlige følger for både skatte- og afgiftsydere samt deres rådgivere, herunder revisorer, bogholdere m.fl

Klik her for at læse mere om den omtalte artikel fra Danske Revisorer, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.

Artiklen er offentliggjort næsten samtidig med, at det nu oplyses i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet, at et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om seks nye tiltag, som har til formål at sikre, at skatteøkonomisk kriminalitet straffes hårdere og hurtigere.

De seks tiltag, som ifølge pressemeddelelsen, skal sikre hårdere straf og hurtigere konsekvens, er følgende:

  • Højere bøder og beløbsgrænser i fængselssager
  • Indførsel af tillægsbøder i smuglerisager
  • Enklere og hårdere udmåling af bødestraf
  • Skærpet konsekvens over for handel med falske fakturaer
  • Hurtigere indefrysning af bankkonti
  • Ens beløbsgrænse for unddragelsessagen

Hvis du vil vide mere om de såkaldte skattestraffesager, herunder nuværende sanktioner, rettigheder for de involverede samt deres sammenhæng med en skattekontrol, kan du med fordel læse følgende:

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager, og afdelingen består pt. af over 20 jurister. Skatteafdelingen er derfor i besiddelse af et stort erfaringsgrundlag, der sikrer høj kvalitet samt effektiv håndtering af skatte- eller afgiftssager, herunder også skattestraffeager.

Måtte du eller din virksomhed være underlagt en skatte- eller afgiftskontrol, og har du brug for en vurdering af håndtering af denne kontrol, er du meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Nyheder