Nye initiativer til inddrivelse af gæld

Skatteministeriet præsenterer 10 initiativer, der skal forenkle lovgivningen vedrørende inddrivelse af gæld til det offentlige. Blandt andet ændres reglerne for forældelse af borgernes gæld og forældelsesfristerne ensrettes.

09. februar 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Inddrivelsen af skatteborgernes gæld til det offentlige har i flere år været udfordret. Kompleks lovgivning er i høj grad årsag hertil. Skatteministerens 10 nye initiativer skal ifølge en pressemeddelelse sikre mere enkel og automatiseret administration af gældsinddrivelse, enklere regler for forældelse af gældsposter og mere pålidelige data til anvendelse under gældsinddrivelsen.

Skatteadvokat Torben Bagge udtaler til Ritzau den 9. februar 2018, at forenklingen af reglerne ifølge hans vurdering vil medvirke til en mere effektiv inddrivelse.

Blandt andet skal ændres reglerne for forældelse af borgernes gæld. Det betyder konkret, at Gældsstyrelsen kan fortsætte inddrivelsen af en gæld, selvom den skifter ejer – som det eksempelvis er tilfældet ved dødsfald eller virksomhedsdannelse.

Ligeledes ensrettes forældelsesfristerne, således at en gældspost tidligst kan forældes 3 år efter, at den er modtaget til inddrivelse. Derudover hæves den øvre grænse for hvor mange penge, der kan inddrives ved automatisk lønindeholdelse.

Blandt de nye initiativer hæfter Torben Bagge sig ved, at borgere med gæld under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, som flytter ud af Danmark, nu får pligt til at oplyse deres adresse i udlandet: ”… det kan da kun undre, at man ikke har indført den for længst. I virkelighedens verden har det været alt for nemt at flytte fra sin gæld”, siger Torben Bagge til Ritzau.

Skatteborgere og virksomheder bør være opmærksom på de kommende ændringer. I TVC Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området. I vores skatteafdeling fører vi løbende mere end 1.200 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene, og vores specialister er naturligvis klar til at bistå private og virksomheder med at påklage skattemyndighedernes afgørelser vedrørende fordringers retskraftighed.

Få indblik i de 10 initiativer

  1. Klarere regler for fradrag af pensionsindbetalinger ved betalingsevnevurdering. Der gives bemyndigelse til at fastsætte klare og digitaliserbare regler om, hvordan pensionsindbetalinger skal indgå ved beregning af betalingsevnen

  2. Klarere regler for håndtering af negative korrektioner ved lønindeholdelse. Det gælder de situationer, hvor en arbejdsgiver nedsætter et beløb, der er indberettet til Gældsstyrelsen, og som indgår i en lønindeholdelse

  3. Klarere regler ifm. skyldnerskifte ift. CPR- og CVR-skyldnere. Med dette initiativ må Gældsstyrelsen fortsætte inddrivelsen efter et skyldnerskifte, når den nye skyldner har fået mulighed for at foretage en frivillig betaling

  4. Ophævelse af forsøgsordning om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper

  5. Forenkling af forældelse efter bortfaldsregler. Bortfaldsreglerne i seks særlove præciseres, så det alene er forældelsesloven, der gælder, hvis et tilbagebetalingskrav kommer under inddrivelse

  6. Foreløbig afbrydelse af forældelsen, når fordringer modtages til inddrivelse. Med dette initiativ kan en gældspost tidligst forældes 3 år, efter den er modtaget til inddrivelse i Gældsstyrelsen

  7. Indførelse af regler for forældelse af renter og gebyrer. Fremover skal renter og gebyrer anses for selvstændige krav i relation til deres forældelse for at undgå problemer med håndtering af accessorisk forældelse (hvor en rente eller et gebyr forældes, hvis det hovedkrav, de vedrører, forældes)

  8. Klarere regler for afviklingsmodenhed ved modregning og lønindeholdelse, hvilket bevirker, at Gældsstyrelsen kan træffe afgørelse om lønindeholdelse og modregning, så snart en gældspost er modtaget til inddrivelse, dvs. uden at skulle oplyse sidste rettidige betalingsdag

  9. Klarere og enklere regler ved tilsigelse – udlægsforretninger. Gældsstyrelsen må ifølge forslaget bruge data fra gældsposter til automatisk at generere forkyndelser ved tilsigelse i forbindelse med udlægsforretninger, dvs. uden at redegøre udførligt for kravets grundlag og uden at redegøre for sidste rettidige betalingsdag. Skyldner vil fortsat have mulighed for at få supplerende oplysninger om gældsposten

  10. Klarere regler for restanceinddrivelsesmyndighedens undersøgelsespligt ved modtagelse af fordringer. Ved begrundet mistanke om fejl i data kan Gældsstyrelsen isolere og sende gældsposter retur til offentlige fordringshavere, som selv skal rette fejlen i data

Har du behov for hjælp til en sag om fordringers retskraftighed?

Såfremt du måtte blive involveret i en sag omhandlende gæld til SKAT og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

 

 Nyheder