Direktør frifundet i konkurskarantænesag

Skifteretten frifandt en direktør for kurators påstand om konkurskarantæne og direktøren blev ikke fundet uegnet til fremover at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

28. april 2021 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

TVC Advokatfirma ved advokat Anders Ørgaard repræsenterede direktøren i sagen. Sagen drejede sig om en person, hvis selskab blev erklæret konkurs, idet selskabet ikke havde registreret lovlig ledelse, efter at virksomhedsejeren fratrådte som direktør som følge af sygdom.

Uforsvarlig forretningsførelse

Kurator gjorde i tilknytning til behandlingen af konkursboet gældende, at direktøren på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse var uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed jf. konkurslovens § 157, stk. 1. Direktøren nedlagde heroverfor påstand om frifindelse.

Skatte- og afgiftsmæssige krav

Til støtte for sin påstand om konkurskarantæne gjorde kurator blandt andet gældende, at der i konkursboet var anmeldt skatte- og afgiftsmæssige krav, som var så store, at de var udtryk for grov uforsvarlig forretningsførelse. Efter at have gennemgået selskabets skattekonto og koncernstruktur kunne direktørens advokat oplyse, at de skatte- og afgiftsmæssige krav var langt mindre end, det blev påstået af kurator. Samtidig kom det frem, at en del af skattekravene reelt påhvilede et holdingselskab, og at disse krav kun figurerede i det konkursramte selskab som sambeskattede krav. Direktøren gjorde gældende, at de anmeldte skatte- og afgiftsmæssige krav  ikke reelt var så store, som påstået af kurator.

Uforsvarlig bogførelse og
Endvidere gjorde kurator gældende, at direktøren havde tilsidesat bogføringslovens krav om forsvarlig bogføring samt overholdelse af god bogføringsskik, idet kurator påstod, at konkursboet ikke havde fået udleveret fyldestgørende bogføringsmateriale. Direktøren fastholdt dog, at samtlige bilag og regnskabsmæssige opgørelser og regnskabsposteringer var blevet afleveret til kurators kontor. Det blev endvidere fremhævet, at kurator havde anført, at vedkommende ikke var i stand til at vurdere, om materialet, som var modtaget, var fyldestgørende i forhold til bogføringsloven.

Skifterettens afgørelse

Skifteretten kom herefter frem til, at betingelserne for at pålægge konkurskarantæne ikke var opfyldt, og direktøren blev frifundet. Staten dækkede samtlige direktørens sagsomkostninger.

Sagen blev ført af advokat (H) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma, der er specialist i insolvens og rekonstruktion og har stor erfaring med sagsførelse indenfor området.

TVC Advokatfirmas vurdering
Sagen viser, at valget af advokat har stor betydning i sager om konkurskarantæne. Det er ikke sikkert, at der er hold i kurators påstande, så det er tilrådeligt at foretage en grundig vurdering af disse og ens muligheder. Det kræver naturligvis, at det sagsøgte ledelsesmedlems advokat har de specialiserede kompetencer, der skal til for at behandle sagen.

Advokaterne i TVC Advokatfirmas insolvensafdeling har omfattende erfaring med førelse af sager om konkurskarantæne. Vi tilbyder en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag, og du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har spørgsmål inden for dette område eller ønsker en vurdering af din sag.Nyheder