Kriseramte selskaber - krisehåndtering

Måtte en virksomhed ende i en økonomisk vanskelig situation, er det vigtigt for ledelsen at træffe de rigtige beslutninger, som eksempelvis ikke forrykker forholdet mellem kreditorerne. Ledelsens håndtering og ageren i en kriseramt virksomhed, kan være afgørende for virksomhedens muligheder for overlevelse.

Kommer en virksomhed i økonomiske vanskeligheder, ændrer spillereglerne sig for virksomhedens ledelse. Ledelsen har, udover en forpligtelse til at sikre driften i virksomheden, også en forpligtelse til at tilse at der ikke sker kreditorbegunstigende dispositioner, og at der ikke stiftes yderligere gæld på et tidspunkt, hvor selskabet ikke har udsigt til overlevelse.

Ledelsens dispositioner vil altid, i tilfælde af konkurs, blive undersøgt af en kurator, og forkerte driftsmæssige situationer kan være alvorlige for ledelsen ud fra en privatøkonomisk målestok.

Beslutningerne, både de driftsmæssige samt ledelsens tilgang til kreditorerne, kan også være afgørende for, om virksomheden vil være i stand til at overleve.

De beslutninger, som ledelsen i en kriseramt virksomhed træffer, vil i tilfælde af en efterfølgende konkurs blive nøje undersøgt af en kurator, og forkerte beslutninger kan have privatøkonomiske konsekvenser for ledelsen. 

Vi har indgående kendskab og erfaringer med problemstillingerne i en kriseramt virksomhed og har betragtelig erfaring med at rådgive ledelsen om fornuftige og knap så fornuftige beslutninger. Vi har derudover et indgående kendskab til de regelsæt, der er gældende på området, og som i vid udstrækning styrer de muligheder, man som ledelse har. Vi er derfor vant til at gøre brug af den værktøjskasse, der i en lovmæssig sammenhæng er stillet til rådighed.

Gennem vores erfaring har vi også opbygget en særlig kompetence i kommunikationen med kreditorerne, som i meget stor udstrækning også kan være afgørende for virksomhedens overlevelse.

I TVC Advokatfirma er det vores fornemmeste opgave at sikre, at ledelsen handler ansvarligt samtidig med, at vi er med til at skabe den løsning, der sikrer virksomheden fremadrettet.

Nyheder