De selskabsretlige generalklausuler

06. juni 2018 | SELSKABSRET

Hvornår kan selskabslovens generalklausuler anvendes, og hvilke typer af selskabsbeslutninger kan rammes? Få indblik i de gældende selskabsretlige regler vedrørende generalklausuler i en artikel skrevet af bl.a. professor og advokat Anders Ørgaard.

Professor og advokat hos TVC Advokatfirma Anders Ørgaard har sammen med advokatfuldmægtig Stephan Hvam fra Kromann Reumert skrevet en artikel i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS 2018, nr. 1, s. 13-23), hvori de behandler de selskabsretlige generalklausuler.

Efter de selskabsretlige generalklausuler må der ikke i et aktieselskab træffes beslutninger, hvorefter en majoritet af aktionærer skaffer sig selv utilbørlige fordele på bekostning af en minoritet af aktionærer. Sådanne beslutninger kan eksempelvis dreje sig om:

  • Salg af aktiver/datterselskaber til underpris
  • Køb af aktiver/selskaber til overpris
  • Rettede emissioner
  • Sikkerhedsstillelser
  • Udbytteudsultning

Artiklen indeholder gennemgang af teori og retspraksis, hvor det har været diskuteret, om et mindretal af aktionærer i disse tilfælde på utilbørlig måde har fået forringet deres retsstilling. Artiklen beskæftiger sig også med, hvordan de processuelle omkostninger ved at føre disse sager kan blive nedbragt.

Klik nedenfor for at læse hele artiklen, der er gengivet efter aftale med Djøf Forlag (juni 2018).