Koncernopbygning og virksomhedsstruktur

Opbygningen af en koncern skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig kapitalstruktur og risikoprofil, men samtidig en række andre juridiske og skattemæssige forhold.

Et selskab hæfter ubegrænset overfor sine kreditorer. Er der forskellige aktiviteter i selskabet eller overskydende likviditet, bliver risikoen mange gange unødig stor. Koncernens opbygning har afgørende betydning for risikoprofilen.

Vi har rådgivet en lang række danske og internationale koncerner om opbygning af en struktur, som sikrer, at der ikke tages unødig risiko, og at aktiviteter med forskellig risikoprofil håndteres efter behov. Vi tænker løsningen igennem og rådgiver eksempelvis om etablering af selvstændig ledelse for de enkelte funktioner.

Vi har stor erfaring i at stille de rigtige spørgsmål og sammen med kunden skabe en løsning, der tilgodeser ønskerne.

I generationsskifter hjælper vi altid at gennemføre de rigtige selskabsretlige løsninger. Det kan være ejeren, som ønsker at overføre ejerskab til næste generation uden samtidig at afgive bestemmende indflydelse. Der kan også være et ønske om, at næste generation skal have andel i fremtidig indtjening, men ikke i de eksisterende værdier.