Koncernopbygning og virksomhedsstruktur

Det er vigtigt, at ejerlederen og kapitalejer gør sig overvejelser ved opbygningen af en virksomhedsstruktur. Der kan være forskel på hvilken virksomhedsstruktur, det vil være hensigtsmæssigt at vælge ved koncernopbygning. Eksterne faktorer, som eksempelvis hæftelse og skat, bør tages i betragtning ved beslutningen om valg af selskabsstruktur og etablering.

Vi har i TVC Advokatfirma mangeårig erfaring med rådgivning af virksomhedsejere ved deres valg af selskabsstruktur. Vi bidrager med at skabe det fornødne overblik med henblik på at optimere forslag til koncernopbygning eller virksomhedsstruktur.

Vi har rådgivet en lang række danske og internationale koncerner i forbindelse hermed, og vi har medvirket til at opbygge en selskabsstruktur, som sikrer, at der ikke tages unødig risiko, og at aktiviteter med forskellig risikoprofil håndteres efter konkrete behov. I TVC vi en helhedsorienteret løsningsmodel, og fremkommer altid med løsninger som også tilgodeser, hvad ejerkredsen har gjort sig af organisatoriske overvejelser, hvor der ofte vil skulle indgå hensyn til kunder og medarbejdere.

En korrekt opbygning af strukturen på din virksomhed kan være særlig vigtigt i forbindelse med et senere generationsskifte, og vi har god erfaring med at rådgive i forbindelse hermed.

Nyheder