Virksomhedspant i lejerettigheder

Håndteringen af pantsatte aktiver er central i insolvensbehandlingen. Det gælder ikke mindst virksomhedspantsatte aktiver. Få indblik i, hvad der gør sig gældende, når virksomhedspantet gives af en virksomhed, der drives fra lejede lokaler.

24. oktober 2017 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

I seneste nummer af Erhvervsjuridisk Tidsskrift behandler advokat og professor Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma sammen med to jurastuderende, Mia Pedersen og Andreas Darwin Madsen, en række spørgsmål om virksomhedspantets rækkevidde, når virksomhedspantet gives af en virksomhed, der drives fra lejede lokaler. Det kan for eksempel være et virksomhedspant, der gives fra en restaurant, der drives fra lejede lokaler. Aktiverne i en sådan virksomhed er typisk driftsmidler og driftsinventar, goodwill, lejerettigheder, herunder afståelsesret, indbetalt depositum og forudbetalt leje.

Virksomhedspantet kan uden tvivl omfatte virksomhedens driftsmidler og driftsinventar, og virksomhedspantet kan ligeledes omfatte den goodwill, der er tilknyttet virksomheden i form af dens navn, beliggenhed og værdien af dens kundesøgning.

Det er derimod tvivlsomt, om virksomhedspantet kan omfatte lejerettigheder som eksempelvis aftalt uopsigelighed og afståelsesret, da disse aktiver næppe kan betragtes som goodwill eller et andet aktiv, der kan pantsættes som virksomhedspant. Det må antages, at virksomhedspantet hverken omfatter depositum eller forudbetalt husleje.

Endelig indebærer virksomhedspantet ikke en aftale med udlejeren af de lokaler, hvor virksomheden har til huse. Det betyder, at udlejeren kan opsige lejemålet ved lejerens misligholdelse. Virksomhedspanthaveren bør derfor kombinere virksomhedspantet med en indtrædelsesret, således, at virksomhedspanthaveren i tilfælde af lejerens misligholdelse kan overtage lejemålet. Indtrædelsesretten vil ligeledes give virksomhedspanthaveren mulighed for at kunne afstå lejemålet uafhængigt af pantsætteren.

I TVC Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i behandling af konkursboer og sikrer, at kreditroernes interesser varetages bedst muligt. Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse – både vedrørende spørgsmål til virksomhedspant og generelt i forhold til insolvensbehandling.

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Nyheder