Selskabslovens regler om hæftelse er ikke uden undtagelser

Direktør i et anpartsselskab personlig ansvarlig for selskabets gæld efter aftale om udførelse af renoveringsarbejde

04. maj 2022 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Udgangspunktet i selskabsloven er, at direktør og anpartshavere i et anpartsselskab ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Det er selskabet, der hæfter.

Men betyder det, at selskabets ledelse aldrig kan hæfte personligt for en indgået aftale, når den er indgået i selskabets navn? I en konkret sag fandt Retten i Lyngby, at en direktør i et anpartsselskab havde rådet uberettiget over en kundes penge, således at direktøren hæftede personligt for gælden, selvom aftalen var indgået i anpartsselskabets navn.

Sagens omstændigheder var nærmere, at en beboer i en andelslejlighed havde indgået aftale med et anpartsselskab om renovering af sit badeværelse. Der skulle forud for arbejdets begyndelse betales et større acontobeløb. Aftalen mellem parterne var indgået ved skriftligt tilbud på vegne af selskabet. I det skriftlige tilbud var direktøren i selskabet angivet som kontaktperson hos selskabet og angivet som tilknyttet opgaven.

Acontobeløbet blev herefter overført til en konto, der senere viste sig at være direktørens personlige bankkonto. Af fakturaens kontaktoplysninger fremstod fakturaen som udstedt af anpartsselskabet, men beløbet endte på direktørens personlige konto.

Arbejdet blev herefter startet op uden rigtig at komme i gang, og det endte med at kunden hævede aftalen, da arbejdet længe havde ligget stille. Da direktøren herefter nægtede at tilbagebetale beløbet, stævnede kunden direktøren personligt for at få beløbet retur.

Retten fandt, at direktøren uberettiget havde rådet over beløbet, hvorfor kunden var berettiget til at få beløbet retur hos direktøren personligt.

Sagen viser, at selskabslovens regler om hæftelse i kapitalselskaber ikke er uden undtagelser. Når det således godtgøres, at der af selskabets ledelse er rådet uberettiget og personligt over beløb, som skulle være betalt til selskabet, kan der derved opstå en personlig hæftelse.

Sagen blev for Retten i Lyngby ført af advokat Anders Ørgaard, der er tilknyttet TVC Advokatfirmas procesafdeling. Anders Ørgaard har omfattende erfaring med førelse af retssager ved alle instanser.

Har du brug for juridisk vejledning?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis vurdering af dine muligheder.