Overførsler fra udlandet

I en nyere afgjort klagesag får skatteyder nedsat sin skattepligtige indkomst med ca. 3,3 mio. kr., idet der ikke var grundlag for at beskatte overførsler fra udlandet, som var lånte beløb.

08. maj 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere omtalt, hvordan der hos Skattestyrelsen er fokus på at kontrollere, hvorvidt overførsler fra udlandet er skattepligtig indkomst, som ikke er selvangivet.

Hvis overførslerne hidrører fra lånte beløb, ses det ikke sjældent, at Skattestyrelsen er for restriktiv ved en vurdering af, hvorvidt indsætninger på en skatteyders konto hidrører fra skattefrie lån.

Dette var også tilfældet i den nu afgjorte klagesag (sagsnr. 21-0045446), hvor den gennemførte forhøjelse af skatteyders skatteansætte blev nedsat med 3,3 mio. kr.

Det forholdt sig således, at det i sagen omhandlende lånte beløb var indgået på skatteyderens bankkonto ved tre overførsler fra udlandet.

Overførslerne kunne ikke spores direkte tilbage til kreditors bankkonto, idet kreditor var bosiddende i Irak. Banksystemet i Irak er kompliceret og gammeldags, hvorfor det i det konkrete tilfælde ikke havde været muligt med en direkte bankoverførsel via netbank til skatteyders konto i Danmark.

Bankoverførslerne kunne derfor alene følges til et selskab i Dubai.

Lånet var – ifølge den fremlagte låneaftale – afdragsfrit i de første 84 måneder, hvilket ifølge Skattestyrelsen var usædvanligt. Skatteankestyrelsen var af tilsvarende opfattelse og anførte i sin indstilling i sagen, at det som følge af de usædvanlige vilkår måtte lægges til grund, at der ikke var tale om en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

Skatteyderen bestred dette synspunkt bl.a. med henvisning til, at den indgåede låneaftale udgjorde et fundament for tvangsfuldbyrdelse, hvorfor kreditor også i civilretlig henseende kunne inddrive lånet via Fogedretten. Lånet måtte derfor også anerkendes skattemæssigt, dvs. som en reel tilbagebetalingsforpligtelse, og derfor opnåede skatteyder også medhold.

Af begrundelsen for at ændre den gennemførte beskatning er anført følgende:

”… klageren tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at der foreligger et reelt gældsforhold, herunder at overførslerne reelt stammer fra et lån. Klageren har derfor løftet bevisbyrden for, at de udenlandske overførsler på i alt 3.327.047 kr. skal holdes uden for skatteansættelsen.”

Afgørelsen forventes ikke offentliggjort.

Har du brug for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag eller har behov for rådgivning ved Skattestyrelsen anmodning om oplysninger vedrørende overførsler fra udlandet, er du altid meget velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Rasmus Frost Nicolaisen

Advokatfuldmægtig

M: +45 87 34 74 87

E: ras@tvc.dk