Leasingsager undergives kontrol af Motorstyrelsen

Traditionen tro var Motorstyrelsen på kontrol i Skagen i uge 29, og i år blev der tillige afviklet kontroller i andre dele af Nordjylland samt i Nordsjælland.

28. juli 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Gennem flere år har Motorstyrelsen foretaget en kontrolaktion i Skagen i uge 29, hvilket også var tilfældet igen i år. I en pressemeddelelse oplyser Motorstyrelsen endvidere, at kontrollen i Nordjylland var udvidet til Aalborg over Frederikshavn til Skagen, i Fjerritslev, Hjørring og Løkken.

I Nordjylland foregik kontrollen i Tisvildeleje, langs Strandvejen, i Rungsted, Gilleleje, Helsingør og Helsinge.

Om resultatet af kontrolaktionen har Motorstyrelsen i pressemeddelelsen oplyst følgende:

“I Nordsjælland var der fokus på leasing, og ud af de cirka 100 kontrollerede køretøjer, skal Motorstyrelsen nu undersøge, om 25 leasingkontrakter opfylder kravene til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Hvis det ikke er tilfældet, skal der muligvis betales høje registreringsafgifter, da der typisk er tale om dyre biler.

Den nordsjællandske kontrol resulterede også i, at Motorstyrelsen skal se nærmere på, om biler på gule plader er brugt til privat kørsel, så der skal betales privatbenyttelsesafgift. ….”

Hvis en bil udtages til kontrol, er det meget vigtigt, at dialogen med Motorstyrelsen håndteres korrekt, herunder ved Motorstyrelsens anmodning om oplysninger, fremsendelse af forslag til afgørelse og endelig afgørelse.

Det ses således ofte, hvis denne dialog ikke håndteres korrekt, at resultatet kan være, at Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at der skal betales fuld registreringsafgift eller værdi af fri firmabil.

Vil du videre mere om, hvilke overvejelser en skatte- eller afgiftsyder bør gøre sig, når Skatteforvaltningen, herunder Motorstyrelsen, indleder en kontrolsag, så har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sat fokus på dette i artiklen ”Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag”.

Klik her for at læse artiklen fra Fagligt Indstik marts 2022 udgivet af Foreningen Danske Revisorer.

Er du blevet udtaget til kontrol?

Det er således oftest relevant at få afklaret, hvorvidt Motorstyrelsen har været for restriktiv i sin tilgang til at vurdere, hvorvidt der skal ske en beskatning af værdi af fri firmabil, og er du i tvivl om dette, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.

Dette er ligeledes tilfældet, hvis Motorstyrelsen måtte være af den opfattelse, at der er grundlag for afgiftsændringer med den konsekvens, at der skal betales yderligere registreringsafgift som følge af en gennemført kontrolaktion.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk