Kontrol med kryptovaluta udløser straffesager

Skatteministeriet oplyser i dag i en pressemeddelelse, at kontrol med kryptovaluta har udløst en samlet opkrævning på godt 30 mio. kr. og at flere sager sendes til ansvarsvurdering.

12. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Skatteministeriet oplyser i dag i en pressemeddelelse, at kontrol med kryptovaluta har udløst en samlet opkrævning på godt 30 mio. kr. og at flere sager sendes til ansvarsvurdering.

Skatteministeriet har i dag offentliggjort en pressemeddelelse, hvori det oplyses, at Skattestyrelsen som led i en styrket skattekontrol har indkøbt et it-værktøj, der skal gøre det nemmere at kortlægge og visualisere kryptovaluta-handlens transaktioner, herunder handel med bitcoins.

Skatteminister Morten Bødskov har i samme pressemeddelelse udtalt følgende:

"Jeg vil derfor råde alle, der overvejer at investere i kryptovaluta, til at søge vejledning hos Skattestyrelsen - fx på skat.dk - eller hos andre rådgivere, inden de går i gang. Så er de fra dag ét klar over de skattemæssige krav, de skal leve op til", siger Morten Bødskov.

Har du brug for viden om beskatning af kryptovaluta, herunder bitcoins, kan du orientere dig i artiklen ”Gevinster og tab ved køb og salg af bitcoins”, som er skrevet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma.

Vores erfaring viser i øvrigt, at det ofte er klogt at udvise omhu, når Skattestyrelsen retter henvendelse og efterspørger oplysninger til brug for en kontrolsag.

Som oplyst i pressemeddelelsen har Skattestyrelsen overgivet et ikke uvæsentligt antal sager til Skattestyrelsens straffesagsenhed, som nu skal vurdere karakteren af overtrædelserne, herunder om de er så grove, at sagerne skal videre til politiet.

Er du eller din virksomhed blevet udtaget til kontrol?

Har du spørgsmål til en konkret henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er du i tvivl om den skattemæssige position i relation til bitcoins eller andre virtuelle kryptovalutaer, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering.Nyheder