Skattefri gevinst på bitcoins

Skattestyrelsen har nu offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet stadfæstede en afgørelse om, at gevinsten på bitcoins var skattefri.

05. marts 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatterådet traf i 2018 afgørelse i flere sager omhandlende beskatning af bitcoins, herunder SKM2018.104.SR og SKM2018.130.SR, som i en vis grad fastlagde den skattemæssige behandling af tab og gevinster ved handel af bitcoins.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har ligeledes tidligere sat fokus på beskatning af bitcoins i en artikel bragt i Respons, februar 2018.

Klik her for at læse mere om artiklen.

Nu har Skattestyrelsen ved SKM2019.78.SR offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet i forbindelse med indgivelsen af et bindende svar bekræftede, at gevinsten på bitcoins var skattefri i henhold til statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Skatterådet tiltrådte Skattestyrelsens indstilling og begrundelse, hvoraf blandt andet følgende fremgik:

”Efter det oplyste modtog spørger de to bitcoins af sin kæreste i julegave i 2013. Overdragelsen kan bevidnes af giveren samt af de familiemedlemmer, der var tilstede juleaften. […]

Spørger modtog de to virtuelle bitcoins sammen med to fysiske sølvmønter præget med det typisk kendte og anvendte bitcoinlogo samt to certifikater. Værdien af denne del af gaven er ikke oplyst.

På baggrund af det oplyste lægger Skattestyrelsen det uprøvet til grund, at spørger er blevet ejer af de to bitcoins i de pågældende wallets. […]

Efter statsskattelovens § 5 kan formuegenstande af ren privat karakter afstås skattefrit, medmindre disse genstande er erhvervet med spekulationshensigt eller som led i næring. Når private formuegenstande kan afstås skattefrit, er såvel fortjeneste som tab ved et salg indkomstopgørelsen uvedkommende.

Da det fremgår, at spørger ikke havde kendskab til bitcoins på gavetidspunktet, forudsætter Skattestyrelsen, at spørger ikke ved handel med bitcoins har drevet næringsvirksomhed hermed eller med tilsvarende kryptovalutaer, og at spørger heller ikke tidligere har erhvervet bitcoins eller anden kryptovaluta – heller ikke i spekulationsøjemed.”

Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet, har tidligere i en pressemeddelelse udtalt ”... vores konklusion er, at hvis man har købt Bitcoins, så vil der typisk være tale om spekulation i skattemæssig forstand. Og spekulation er skattepligtig. Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Bitcoins er let omsættelige og findes alene elektronisk og har derfor ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, fx malerier …”

Den nu offentliggjorte afgørelse bekræfter blot, at beskatningen beror på en helt konkret vurdering, hvor Skattestyrelsen og Skatterådet i den senest offentliggjorte afgørelse blandt andet tillagde det betydning, at der var familiemedlemmer, som kunne bevidne, at de konkrete bitcoins ikke var købt i spekulationsøjemed.

TVC Advokatfirma følger konstant udviklingen af praksis for beskatning af bitcoins.

Har du behov for rådgivning

Har du spørgsmål til en konkret henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er du i tvivl om den skattemæssige behandling af bitcoins eller andre virtuelle kryptovaluta er du altid velkommen til at kontakte os.