Hästens blå/hvide tern beskyttet som varemærke og efter markedsføringsloven

Varemærkeret kan stiftes både ved registrering og ved ibrugtagning. I begge tilfælde skal varemærket have fornødent særpræg. Varemærket kan tillige ved anvendelse opnå fornødent særpræg. Sø- og Handelsretten har i en ny afgørelse fastslået, at Hästens blå/hvide tern nyder varemærkeretlig beskyttelse.

17. august 2017 | IMMATERIALRET

Sø- og Handelsretten afsagde i denne uge dom om, at Nordicform i Skandinavien AB og Nordicform AS samt flere virksomheder, der sælger Nordicforms sengetøj, krænker Hästens blå/hvide tern, der er beskyttet efter både varemærkeloven og markedsføringsloven. Retten nedlagde forbud mod at importere, markedsføre, udbyde, sælge eller på anden kommerciel vis udnytte et nærmere angivet sengetøj og benytte de på sengetøjet angivne kendetegn, ligesom der blev dømt til at destruere, fjerne eller utilgængeliggøre produkter, markedsføringsmateriale og lignende, som de dømte kan råde over. Endelig blev Hästens Sengar AB ikendt erstatning på DKK 300.000. Læs hele dommen her.

Sagen i korte træk

Hästens Sengar AB har siden 1917 produceret senge. I 1993/1994 begyndte Hästens at anvende blå/hvide tern på senge og sengetøj i Danmark. De blå/hvide tern er ikke registreret som et varemærke i Danmark.

Nordicform selskaberne er en norskbaseret koncern, der designer og producerer dyner, puder og boligtekstil til navnlig den nordiske marked. Nordicform selskaberne markedsfører to serier sengetøj med blå/hvide tern, Hofnäs Blå og New Check.

Retten lagde indledningsvist til grund, at Hästens blå/hvid tern ikke ved ibrugtagning opfyldte kravene til særpræg, og der var således ikke beskyttelse fra dette tidspunkt. Retten lagde herefter til grund, at Hästens ved indarbejdelse i form af en omfattende markedsføringsindsats navnlig siden 1993-/1994 havde tilført de blå/hvide tern særpræg, så de opfattes som et kendetegn for Hästens senge.

Nordicform selskaberne blev frifundet for så vidt angår Hofnäs Blå sengetøjet, da det var godtgjort, at dette sengetøj havde været solgt på det danske marked siden midten af 1990’erne, og da Hästens ikke havde godtgjort, at deres blå/hvide tern var indarbejdet som varemærke på dette tidspunkt.

For så vidt New Check sengetøjet fandt retten, at dette blev markedsført i Danmark i årene 2005/2006, hvor Hästens blå/hvide tern var indarbejdet som varemærke for senge. Retten fandt endvidere, at de blå/hvide tern fremstår nærmest identiske, og at sengetøj er et komplementært produkt til senge. Efter en konkret vurdering fandt retten, at der var en forvekslingsrisiko, hvorefter anvendelse af New Check sengetøjets blå/hvide tern kunne forbydes efter såvel varemærkeloven som markedsføringsloven.

Retten tog endvidere påstanden om destruktion mv. til følge, ligesom der skulle betales et vederlag på i alt DKK 300.000 for den skete krænkelse.

TVC bemærker

Afgørelsen viser, at det ofte kan være svært at vurdere, hvornår et uregistreret varemærke uden fornødent særpræg går fra at være et ikke-beskyttet varemærke til igennem anvendelse at være beskyttet efter varemærkeloven. Det kan imidlertid have stor betydning for din virksomheds salg af varer og tjenesteydelser.

Mener du, at dit varemærke er krænket, eller er du bange for selv at komme til at krænke en andens varemærke, står vores eksperter klar til at rådgive dig om dine handlemuligheder. Du er altid velkommen til at kontakte nedenstående for en indledende uforpligtende drøftelse. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dk

 Nyheder