Beskyttelse af selskabets forretningskendetegn

22. september 2009 | IMMATERIALRET

Bliv klogere på, hvordan du bedst muligt beskytter dit selskabs forretningskendetegn. Læs artiklen af Advokat (H) Jørgen Lykkegård bragt i Børsens Bestyrelseshåndbog.

Artiklen er bragt i Børsens Bestyrelseshåndbog 2009. Gengivelse sker med tilladelse fra Børsen Forum A/S. 

Uddrag

"1. Indledning
Uanset en virksomheds størrelse er det vigtigt for enhver direktion eller bestyrelse at være opmærksom på at værne om den værdi, der er forbundet med selskabets forretningskendetegn. 

Hvilke tiltag, et selskab bør foretage for at værne om sine forretningskendetegn, vil typisk afhænge af, hvilken branche og størrelse selskabet har, samt på hvilke markeder selskabet markedsfører sine varer eller serviceydelser.

Som det vil fremgå af det følgende, er det helt centralt for ethvert selskab, at der er foretaget de nødvendige officielle registreringer
mv. for at kunne beskytte selskabets forretningskendetegn bedst muligt. Det henhører naturligt under bestyrelsen, at udstikke de overordnede retningslinjer for, i hvilket omfang, forretningskendetegnene skal søges beskyttet."Nyheder