BREXIT: Nyt om beskyttelsen af EU-varemærke- og designrettigheder

I en ny meddelelse fra myndighederne i UK fremhæves det, at der arbejdes henimod, at EU-varemærke og -designrettigheder fortsat skal nyde beskyttelse i det omfang, som de gør i dag under EU, når UK træder ud af EU.

13. august 2018 | IMMATERIALRET

BREXIT har givet anledning til tvivl om, hvorvidt immaterielle rettigheder, der er etableret i EU, vil nyde samme beskyttelse i UK, når UK endeligt forlader EU. Den nye meddelelse fra myndighederne i UK giver i den forbindelse et indblik i, hvad der arbejdes henimod.

Myndighederne i UK oplyser, at alle registreringer af EU-varemærke og -designrettigheder påtænkes at blive omdannet til tilsvarende nationale UK-rettigheder. Det understreges, at dette vil ske automatisk og omkostningsfrit for rettighedshaverne.

Samlet set fremhæves det, at UK har til hensigt at opretholde beskyttelsen af immaterielle rettigheder på en tilsvarende måde, som allerede på nuværende tidspunkt er gældende på EU-plan. Det oplyses, at ovenstående er planen uanset, om der i øvrigt nås til enighed om en separat aftale mellem UK og EU.

TVC Advokatfirma anser dette som gode nyheder for EU-rettighedshavere, der således ikke på nuværende tidspunkt har grund til at bekymre sig om, hvorvidt deres rettigheder fortsat vil nyde beskyttelse, når UK træder endeligt ud af EU.

Hele meddelelsen kan læses her. I meddelelsen kan du endvidere læse nærmere om beskyttelsen af patenter og ophavsrettigheder efter BREXIT.

TVC Advokatfirma følger udviklingen tæt. Har du yderligere spørgsmål til BREXIT eller immaterielle rettigheder i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister på området. Læs mere på www.beskytdinerettigheder.dkNyheder