Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?

Det er ikke ualmindeligt, at Skattestyrelsen i dag overgiver en afsluttet kontrolsag til Skattestraffesagsenhederne, og der ansattes fortsat flere medarbejdere til at vurdere de strafferetlige følger.

26. maj 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvordan det efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at Skattestyrelsen i forbindelse med en afsluttet kontrolsag, der fører til en ændring af skat, moms eller afgifter, meddeler, at du eller din virksomhed ”måske (har) overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i skatte- og afgiftslovene. Da vi ikke kan afgøre det i vores enhed, sender vi sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed, når din frist for at klage er overskredet.”

For ikke længe siden offentliggjorde Skattestyrelsen, hvad der blev resultatet af de – administrativt behandlede skattestraffesager – hos Skattestyrelsens skattestraffesagsenheder i 2022.

Af en nyere pressemeddelelse fremgår således følgende:

”I 2022 afgjorde Skattestyrelsens straffesagsenheder mere end 7.900 straffesager, hvoraf ca. 3.000 endte med en administrativ bøde, og der blev sendt tiltalebegæringer til politiet i over 2.300 sager. Styrelsen har i flere år oprustet på straffesagsområdet, og nu udvider Center for Straffesager med yderligere en enhed i Viborg.”

Med tiltalebegæringer menes i øvrigt anmodninger om, at politiet overtager skattestraffesagen. Dette med henblik på, at der sker en politimæssig efterforskning og efterfølgende tiltalerejsning af anklagemyndigheden for at få den pågældende skatte- eller afgiftsyder dømt ved domstolene. Dette kan eksempelvis være relevant, hvis det unddragne beløb er over 250.000 kr., og Skattestyrelsen vurderer, at der er handlet forsætligt.

Af den nu offentliggjorte statistik kan det konstateres, at det i 2022 var ca. 30 % af de behandlede sager, der blev overgivet til politiet, og at der i de øvrige ca. 40 % af sagerne blev givet en administrativ bøde.

Hvis du ønsker at vide mere om de såkaldte skattestraffesager og deres sammenhæng med en skattekontrol kan du med fordel læse følgende:

Har du brug for at få en sigtelse vurderet, eller ved du allerede nu, at du har behov for en forsvarer?

Hvis du bliver involveret i en skattestraffesag, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende vurdering.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma fører løbende over 1.500 skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem samt domstolene, hvorfor vi har et indgående kendskab til alle processer ved at have en skatte- eller afgiftssag, herunder også en afledt skattestraffesag.

Vi har derfor også specialister i vores Skatteafdeling, som kan bistå dig, hvis du er blevet sigtet af Skattestyrelsen.

Nyheder