Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?

Flere skatte- og afgiftsydere oplever at modtage en sigtelse fra Skattestyrelsen, hvorved det konstateres, at de er under mistanke for at have gjort noget strafbart.

17. juni 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at Skattestyrelsen i forbindelse med en afsluttet kontrolsag, der fører til en ændring af skat, moms eller afgifter, meddeler, at du eller din virksomhed ”måske overtrådt nogle af bestemmelserne om straf i skatte- og afgiftslovene. Da vi ikke kan afgøre det i vores enhed, sender vi sagen til Skattestyrelsens straffesagsenhed, når din frist for at klage er overskredet.”

Det er muligt at påklage den afgørelse, som Skattestyrelsen måtte have truffet vedrørende den pågældende ændring af skat, moms eller afgifter, men det er ikke muligt at påklage afgørelsen om, at sagen bliver sendt til ansvarsvurdering.

Det er herefter i første omgang op til en af Skattestyrelsens straffesagsenheder at vurdere, om der er grundlag for at pålægge en straf. Nogle sager vil kunne blive afsluttet med en administrativ straffesag hos Skattestyrelsen, og andre vil i forbindelse med straffesagsenhedernes gennemgang af kontrolsagen blive videregivet til politiet – det vil afhænge af de involverede beløb og sagens karakter i øvrigt.

Rejses der en administrativ straffesag, modtager skatteyderen et brev, som typisk har overskriften ”Du er sigtet, og vi vil gerne holde et møde med dig”.

Hvad betyder det at være sigtet?

Bliver du eksempelvis sigtet, tildeles du nogle særlige rettigheder, der har til hensigt at beskytte dig, herunder at du eksempelvis ikke har pligt til at udtale dig i straffesagen, uanset Skattestyrelsen gerne vil holde et møde med dig.

Derudover har du også ret til at få beskikket en forsvarer, eller du kan beslutte dig for at få en privatantaget valgt forsvarer, som får adgang til forsvarsgenparterne i straffesagen.

Hvilke overvejelser skal der gøres i forbindelse med en sigtelse?

Det vil altid være en konkret vurdering, hvad der skal ske i en skattestraffesag, men det bør nøje overvejes, hvorvidt det ikke er hensigtsmæssigt at tage imod invitationen til et møde med Skattestyrelsen.

Omvendt er det ofte meget vigtigt, at der finder en grundig forberedelse sted forud for dette møde, hvilket efter vores anbefaling bør ske i samråd med en forsvarer, som har adgang til forsvarsgenparterne.

Derudover er det vigtigt at få en dialog om, hvorvidt der er oplysninger, som skal tilvejebringes forud for mødet, som det må forudsættes, at Skattestyrelsen ikke er bekendt med, og kan føre til, at sigtelsen evt. opgives, eller at en sanktion begrænses.

Har du brug for at få en sigtelse vurderet, eller ved du allerede nu, at du har behov for en forsvarer?

Hvis du bliver involveret i en skattestraffesag, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende vurdering.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma fører løbende over 1.500 skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem samt domstolene, hvorfor vi har et indgående kendskab til alle processer ved at have en skatte- eller afgiftssag, herunder også en afledt skattestraffesag.

Vi har derfor også specialister i vores Skatteafdeling, som kan bistå dig, hvis du er blevet sigtet af Skattestyrelsen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk