Er du blevet kontrolleret af Motorstyrelsen?

Ifølge Motorstyrelsen har en kontrol af biler på grænseplader medført, at der er blevet opkrævet ca. 10-12 millioner kroner i registreringsafgift.

19. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Motorstyrelsen har i dag i en pressemeddelelse oplyst, at styrelsen vurderer, at en række ejere af biler på grænseplader skal betale 10-12 millioner kroner i registreringsafgift.

Direktøren for Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, har i den forbindelse udtalt:

”Vores kontrolarbejde har nu ført til, at vi vil opkræve registreringsafgift i cirka 70 sager. Der er tale om mange dyre biler som fx Porsche, Mercedes og Audi, og vi vurderer, at der er unddraget 10-12 millioner kroner i registreringsafgift. Der kan også blive tale om at rejse straffesager. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at nogen forsøger at snyde med afgiften”.

Hvis der er risiko for, at en myndighed, herunder Motorstyrelsen, vil finde handlinger for ansvarspådragende, er det altid vigtigt at håndtere en sag med afsæt heri.

Det er således allerede fra sagens opstart vigtigt at være opmærksom på, at det kan blive en straffesag. Det er derfor nødvendigt, at overvejelser herom inddrages i den indledende dialog med myndigheden.

Er du blevet mødt med et krav fra Motorstyrelsen, er det således ikke uvæsentligt få kontrolleret, om kravet er baseret på en korrekt afgørelse samt derudover sikre, at du er forberedt på en eventuelt kommende ansvarssag, idet myndigheden vil undersøge, om der er grundlag for at pålægge en sanktion, f.eks. en bøde.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bør forholde dig til en henvendelse fra f.eks. Motorstyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om specialet skatter og afgifter. Via linket skatte- og afgiftsproces kan du læse om dine muligheder for at få håndteret en afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk