Ifølge Motorstyrelsen skulle tre ud af fire betale bøde eller afgift

Motorstyrelsen har gennemført en kontrolaktion i Frederikshavn. Den viste, ifølge Motorstyrelsen, at tre ud af fire ikke havde deres registrerings- eller afgiftsforhold i orden.

18. juni 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Kontrolaktionen blev gennemført af Motorstyrelsen den 14. juni 2019 i samarbejde med Nordjyllands Politi. Her blev, ifølge Motorstyrelsens pressemeddelelse, et tocifret antal bilister ved Frederikshavn standset.

Af pressemeddelelsen fremgår, at ”en række køretøjsejere nu skal betale fuld afgift af deres køretøjer, ligesom en række virksomhedsejere får en bøde for ikke at have cvr. nr. og virksomhedsnavn på bilen. Den høje andel, som står til at betale en bøde eller højere afgift, skyldes, at Motorstyrelsens indsats bygger på intelligente kontroller og risikovurderinger.”

Det ses tillige ofte ved sådanne kontrolaktioner, at Skattestyrelsen efterfølgende træffer afgørelse om forhøjelse af beskatning af værdi af fri bil. Det ses således ikke sjældent, at Skattestyrelsen i den forbindelse gør gældende, at der skal ske beskatning af værdi af fri bil med henvisning til, at en bil er velegnet til privat kørsel, at der er betalt privat benyttelsesafgift, og at der ikke foreligger en ifølge Skattestyrelsen behørig kørebog.

Der er imidlertid ikke altid grundlag for et sådant synspunkt. Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere sat fokus på dette i en artikel bragt i Respons, maj 2018.

Klik her for at læse mere om artiklen.

Hertil kommer, at det af praksis fremgår, at Motorstyrelsen ofte går for langt, når de ved sine kontrolaktioner pålægger betaling af yderligere registreringsafgift udover det mulige.

Såfremt du måtte blive involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.