Kender du KINFO?

Skattestyrelsen har et kontrolinformationsregister (KINFO), hvori skatte- eller afgiftsydere kan risikere at blive registeret, hvis der selvangives forkert.

29. april 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Ifølge skattekontrollovens § 69 er Skattestyrelsen bemyndiget til at foretage en tidsbegrænset registrering af fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter med mindst 100.000 kr.

Hvad er konsekvenserne ved en registrering?

Skattestyrelsen kan foretage samkøring af oplysninger i kontrolinformationsregistret med oplysninger i Skattestyrelsens registreringssystem for virksomheder.

Derudover kan Skattestyrelsen stille resultatet af registersamkøringen til rådighed for Erhvervsstyrelsen til brug for denne myndigheds arbejde som registreringsmyndighed for Skattestyrelsen.

Efter skattekontrollovens § 69 er der således hjemmel til at gennemføre en maskinel kontrol i alle sager i relation til kontrolinformationsregistret med henblik på at lette registreringskontrollen både i Skattestyrelsens registreringssystem for virksomheder, Erhvervssystemet og i Erhvervsstyrelsens virksomhedsregistre, bl.a. CVR-registeret og selskabsregisteret.

Betingelserne for registrering og klageadgang

En del betingelser skal være opfyldte. Flere af kriterierne er i den forbindelse objektive således at forstå, at der skal foreligge en endelig administrativ afgørelse eller en dom, hvori det direkte eller indirekte er konstateret, at den pågældende skatte- eller afgiftsyder enten har påført det offentlige tab eller har forsøgt at påføre det offentlige sådanne tab.

Dette kan f.eks. være i forbindelse med tiltrædelsen af et bødeforelæg fra Skattestyrelsen.

Ved registrering skal Skattestyrelsen underrette den pågældende skatte- eller afgiftsyder om registreringen og begrundelsen for denne. En sådan begrundelse skal bl.a. indeholde en beskrivelse af, hvilket forhold, der foranlediger registreringen, og hvornår forholdet anses for realiseret.

Er betingelserne ikke opfyldte, vil det være relevant at påklage den gennemførte registrering til Skatteankestyrelsen. Hvis det er situationen for dig eller dit selskab, er du altid velkommen til at kontakte vores Skatteafdeling for en vurdering af dine klagemuligheder, herunder en vurdering af, om betingelserne for registreringen er opfyldte.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk