Afslag på henstand som følge af indbetaling på skattekontoen

Skattestyrelsen har tidligere anset betalinger på skattekontoen for frivillige indbetalinger på gæld. Den praksis er imidlertid ophørt, og måske det er aktuelt at rette henvendelse til Skattestyrelsen.

15. januar 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen må forventes at genoptage de afgørelser, hvori der er givet afslag på henstand som følge af indbetalinger på skattekontoen.

Vi har tidligere omtalt Landsskatterettens afgørelse tilbage fra 2022 – offentliggjort som SKM2022.311.LSR – hvori Landsskatteretten fandt, at indbetalinger til Skattekontoen som udgangspunkt ikke kan anses for at være en frivillig indfrielse af de krav, som der er søgt henstand med.

Skattestyrelsen har allerede taget initiativ til genoptagelse, hvor Skattestyrelsen tidligere har givet afslag på henstand efter skatteforvaltningslovens § 51.

Dette med henblik på at ændre afgørelsen således, at der modsat tidligere, gives meddelelse om henstand på de beløb, som måtte være indbetalt på skattekontoen, da disse som udgangspunkt ikke – efter Landsskatterettens afgørelse – kan anses som en frivillig indbetaling.

Hvis Skattestyrelsen mod forventning ikke gør dette, vil det kunne være aktuelt selv at rette henvendelse afhængig af beløbets størrelse og betydningen i øvrigt.

Har du spørgsmål til mulighederne for at få henstand?

Muligheden for at opnå henstand i forbindelse med en klage- eller domstolssag omhandlende skat, moms og andre afgifter i øvrigt, er ofte af ikke uvæsentlig betydning.

Måtte du have spørgsmål til, hvorvidt du kan få henstand i forbindelse med en klage- eller domstolssag, er du altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Nyheder