Anmeldelse af krav m.v. i dødsboer på den nye Skifteportal

Dette efterår sættes Domstolsstyrelsens nye skifteportal i drift i samtlige retskredse. Dødsboer skal herefter anmeldes via skifteportalen.

29. september 2022 | FAMILIE- OG ARVERET

Den 4. oktober 2022 bliver Domstolsstyrelsens nye Skifteportal sat i drift i fem retskredse, nemlig Roskilde, Hjørring, Holstebro, Odense og Bornholm. For øvrige retskredse er datoen den 15. november 2022.

Det betyder blandt andet, at alle krav i dødsboer fremover skal anmeldes via Skifteportalen – og ikke længere via skifteretten eller boets kontaktperson, f.eks. bobestyrer.

Via Skifteportalen er der 4 muligheder:

  1. Anmelde krav i boet.
  2. Registrere, hvis boet har et tilgodehavende, som kan udbetales til boet.
  3. Oplyse om effekter, som boet kan få udleveret, f.eks. kontanter, nøgler, smykker m.v.
  4. Forespørgsel, f.eks. opsigelse af forsikring, abonnement, anmode om at få udleveret effekter m.v.

Skifteportalen skal anvendes i dødsboer, hvor afdøde afgik ved døden henholdsvis den 4. oktober eller den 15. november 2022 og senere.

Fristen på 8 uger fra indrykning af proklama i Statstidende for anmeldelse af krav er ikke ændret.

Har du brug for hjælp?

TVC Advokatfirma er gerne behjælpelig med anmeldelse af krav og øvrige opgaver i forbindelse med dødsboer.