Whistleblowerordning

Vores whistleblowerordning sikrer, at jeres virksomhed lever op til de nye lovkrav om at etablere en whistleblowerordning. Vores whistleblowerordning giver adgang til samtlige lovpligtige funktioner og indberetninger og håndteres sikkert og effektivt af vores advokater.

TVC Advokatfirmas whistleblowerordning

TVC Advokatfirma tilbyder en alt-i-en pakkeløsning, hvor alt arbejdet vedrørende whistleblowerordningen overlades til os. Vi har et samarbejde med Legaltech Denmark, der har udviklet en brugervenlig platform, hvor ansatte fortroligt kan foretage indberetninger direkte til os. Systemet er intuitivt, og er opsat i overensstemmelse med de lovmæssige krav til whistleblowerordningen. Dette er for at sikre din virksomheds efterlevelse af reglerne, idet vi hverken går på kompromis med sikkerheden af indberetters identitet eller din virksomheds velbefindende.

Har du brug for hjælp?

Er din virksomhed omfattet af de lovpligtige krav om etablering af en whistleblower-ordning? Kontakt vores specialist på området, Mads Balle Christensen for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

TVC kan varetage jeres whistleblowerordning

TVC Advokatfirmas digitale whistleblowerordning sikrer, at jeres virksomhed lever op til lovkravet om at etablere en whistleblowerordning. Når vi indgår et samarbejde, er vi med i hele processen fra første færd, og vi varetager alt fra opsætning og drift af platformen til håndtering af indberetninger. Vi står naturligvis også klar til at yde juridisk rådgivning i forbindelse med indberetningerne.

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at virksomheder ikke engagerer sig i eller opfordrer til regelstridig eller uetisk adfærd.

Whistleblowerloven indeholder en række krav om tavshedspligt, frister og håndtering af indberetninger. Ved implementering af TVCs whistleblowerordning er du sikret, at alle disse krav opfyldes, og at jeres virksomhed dermed undgår at modtage bøder for uhensigtsmæssig adfærd samt lide skade på omdømme – hvilket ellers er konsekvenser af en utilstrækkelig indført whistleblowerordning.

Hvem skal have en whistleblowerordning og hvornår gælder kravet fra?

Pligten til at etablere en whistleblowerordning har indtil nu kun forpligtet kommuner og private arbejdsgivere, der beskæftiger 250 eller flere ansatte. Fra den 17. december 2023 gælder lovkravet samtlige arbejdspladser med 50 ansatte eller flere og de er dermed forpligtet til at etablere en whistleblowerordning.

Hent oversigten over TVC Advokatfirmas whistleblowerløsning herunder:

Håndtering af indberetninger

Vi håndterer alle indkomne indberetninger, og afdækker hvilke der kan og skal forfølges, så I ikke inddrages før en indberetning er blevet til en faktisk sag. Vi varetager dialogen med anmelderen, og hvor det er hensigtsmæssigt eller påkrævet, sørger vi for, at relevante parter og myndigheder inddrages. På den måde er jeres virksomhed sikret en ordning, der hurtigt, effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen, tager hånd om indberetninger.

I forbindelse med håndtering af indberetninger foretager vi følgende:

  • Påkrævet administrativt arbejde omkring indberetningen
  • Grundig juridisk vurdering af indberetningens indhold
  • Korrekt og hensigtsmæssig håndtering af indberetningen
  • Dialog med anmelderen
  • Information til relevante parter og myndigheder
  • Sikre at lovpligtige frister overholdes
  • Rapportere til jer ved anledning
  • Mulighed for varetagelse af sagen
Pris for vores whistleblowerordning

Vi har gennemsigtige og faste lave priser for vores whistleblowerordning.

Prisen er årlig og fastsat efter virksomhedens størrelse. Du kan se alle prise i tabellen nedenfor. Alle priser er ekskl. moms.

Whistleblowerordning pris

Yderligere assistance

Vi yder juridisk rådgivning i forbindelse med indberetninger efter behov, og den generelle håndtering er selvfølgelig indberegnet i prisen i tabellen ovenfor. Hvis en indberetning kræver ekstraordinær rådgivning, der nødvendiggør et vist tidsforbrug, vil der ske fakturering efter medgået tid. Skulle der komme en indberetning, som vi vurderer kræver ekstraordinær rådgivning, kontakter vi jer selvfølgelig for at aftale nærmere, inden vi går videre med sagen.

Såfremt du er interesseret i at høre mere om ordningen, kan du kontakte TVC Advokatfirmas complianceansvarlige Mads Balle Christensen mac@tvc.dk eller på 22 50 25 71