Whistleblowerordning

Vores digitale whistleblowerordning sikrer, at jeres virksomhed lever op til det lovpligtige krav om at etablere en whistleblowerordning. Platformen giver adgang til samtlige lovpligtige funktioner, og indberetninger håndteres sikkert og effektivt.

Pligten til at etablere en whistleblowerordning har indtil nu kun forpligtet private arbejdsgivere, der beskæftiger 250 eller flere ansatte. Fra den 17. december 2023 ændres dette, og samtlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en whistleblowerordning.

Vores digitale whistleblowerordning sikrer, at jeres virksomhed lever op til det lovpligtige krav om at etablere en whistleblowerordning. Platformen giver adgang til samtlige lovpligtige funktioner, og indberetninger håndteres sikkert og effektivt.

Hos TVC Advokatfirma varetager vi alt fra opsætning og drift af platformen til håndtering af indberetninger, og kan derudover yde juridisk rådgivning i forbindelse hermed. Med en samlet og gennemskuelig whistleblowerordning, kan vi på den måde sikre, at jeres whistleblowerordninger er i overensstemmelse med lovgivningen.

Opsætning, administrationsgebyr og årlig licens

Den digitale og brugervenlige platform er udviklet af vores betroede samarbejdspartner, og det er på denne, at de ansatte kan foretage en indberetning. Systemet sikrer, at anmelderens anonymitet altid er intakt, samtidig med at chat-funktionen gør det muligt at kommunikere med denne. På den måde kan der kommunikeres åbent om sagens forløb, uden at kompromittere anmelderens anonymitet.

Ud over at opsætte platformen og stille systemet til rådighed, formulerer vi også en politik for hvordan whistleblowerordningen fungerer, og en for hvordan anmelderens personoplysninger behandles i relation til ordningen. Udarbejdelsen er nødvendig for at opfylde den lovpligtige dokumentationspligt for etableringen af og procedurerne for whistleblowerordningen.

I forbindelse med opsætning, administration og årlig licens tilbyder vi følgende:

 • Opsætning af platformen
 • Licens til Whistleblowersystemet
 • Intern whistleblowerpolitik for jeres virksomhed
 • Privatlivspolitik for jeres virksomhed

Håndtering af indberetninger

Vi håndterer indkomne indberetninger og afdækker hvilke, der kan og skal forfølges, så I ikke inddrages før en indberetning, er blevet til en faktisk sag. Vi varetager dialogen med anmelderen, og hvor det er hensigtsmæssigt eller påkrævet, sørger vi for, at relevante parter og myndigheder inddrages. På den måde er jeres virksomhed sikret en ordning, der hurtigt, effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen, tager hånd om indberetninger.

I forbindelse med håndtering af konkrete indberetninger foretager vi følgende:

 • Det administrative arbejde omkring indberetningen
 • Screening af indberetningen
 • Korrekt og hensigtsmæssig håndtering af indberetningen
 • Dialog med anmelderen
 • Information af relevante parter og myndigheder
 • Sikre at lovpligtige frister overholdes
 • Rapportere til jer
Pris

Vi tilbyder to forskellige muligheder. I begge vil selve opsætningen koste 6.500 DKK. Administrationsprisen i løsning 1 vil være fra 7.000 DKK/årligt og op, afhængig af antal medarbejdere. I løsning 1 koster indberetninger 2.500 DKK stykket. 

Løsning 2 koster 23.000 DKK/årligt i administrationsgebyr for alle virksomheder med 0-100 medarbejdere. I denne pris er håndtering af alle henvendelser medregnet. 

Alle priser er ekskl. moms. 

Du kan læse mere en mere udførlig prisoversigt herunder.

Prisliste 1 whistleblower

Prisliste 2 whistleblowerordning


Yderligere assistance

Yderligere assistance som eksempelvis juridisk rådgivning i forbindelse med indberetninger ydes efter nærmere aftale. Sådan assistance er ikke inkluderet, men faktureres særskilt efter medgået tid.

Såfremt du er interesseret, så kontakt TVC Advokatfirmas complianceansvarlige, Mads Balle Christensen på mac@tvc.dk eller på 22 50 25 71.

Du kan læse mere i vores produkt- og prisskema via pilen nedenfor.