Har du brug for en Whistleblowerordning inden 2024?

09. maj 2023 | IMMATERIALRET

En digital whistleblowerordning sikrer, at jeres virksomhed lever op til det lovpligtige krav om at etablere en whistleblowerordning. Et krav som omfatter en lang række virksomheder ved udgangen af året.

Fra den 17. december 2023 er alle virksomheder med 50 eller flere medarbejdere forpligtede til at have en Whistleblowerordning.

Pligten til at etablere en whistleblowerordning har indtil nu kun været gældende for private arbejdsgivere, der beskæftiger 250 eller flere ansatte. Fra den 17. december 2023 ændres dette, og samtlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte forpligtes dermed til at etablere en whistleblowerordning.

TVC’s whistleblowerordning

Hos TVC Advokatfirma tilbyder vi en samlet digital whistleblowerordning, som sikrer, at din virksomhed lever op til de krav, som whistleblowerloven kræver.

Platformen giver desuden adgang til samtlige lovpligtige funktioner, og alle indberetninger håndteres sikkert og effektivt.

Hvis I vælger vores løsning, sørger vi for at opsætte platformen og sikrer, at I får en licens. Vi udarbejder tilmed en intern whistleblowerpolitik såvel som en privatlivspolitik for jeres virksomhed. Samtidig står vi for det administrative arbejde omkring indberetninger, dialog med anmelder samt relevante parter og myndigheder, og slutteligt sikrer vi at alle frister overholdes, og at der løbende rapporteres til jer.

Læs mere om vores whistleblowerordning

Ønsker du at læse mere om vores whistleblowerordning, herunder pris, platform og meget mere, så kan du følge linket nedenfor samt dykke ned i vedlagte dokument.

Læs om vores whistleblowerløsning: Whistleblowerordning (tvc.dk)