Forsikringssager

Når der opstår en skade, dækker forsikringen. Eller gør den? Det er ikke altid let at gennemskue, om en skade er dækket af forsikringen.

Når der sker en skade, er det et relevant spørgsmål, om skaden er dækket af en forsikring. Dette kan være en udfordring, lige så vel som det kan være en udfordring at sikre sig bevis for skaden og dokumentere det tab, som man har lidt.

Vi har betydelig erfaring med at føre forsikringsretlige sager både for Ankenævnet for Forsikring og for domstolene.

 Forsikringsselskaber anfægter ofte, at skaden er dækningsberettiget. Det kan eksempelvis skyldes, at forsikringstager har tilsidesat en sikkerhedsforskrift, eller at skadevolder slet ikke er omfattet af forsikringen. Andre gange kan det skyldes, at det vurderes at skaden er fingeret (forsikringstager har selv forårsaget skaden for at få forsikringen udbetalt), eller at forsikringstager har afgivet urigtige oplysninger, da forsikringen blev tegnet, således at forsikringsselskabet ikke er bundet af forsikringsaftalen.

Vi hjælper med alle spørgsmål i sagen – både de juridiske og lavpraktiske – så du kan være sikker på at få den erstatning, som du er berettiget til. Er du i tvivl om, hvordan din sag står, giver vi gerne en forhåndsvurdering heraf.

Nyheder