Sponsor- og netværksudgifter mv.

30. november 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Den skatteretlige bedømmelse af udgifter, der afholdes til sponsorater, medlemskab af netværk mv., giver fortsat anledning til tvister med skattemyndighederne.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sætter fokus på sponsor- og netværksudgifter mv. i en artikel bragt i Respons, oktober 2018.

Til trods for den hos skattemyndighederne ofte restriktive vurdering, har Landsskatteretten løbende fundet udgifter til sponsorater, medlemskaber til netværk, erhvervsklubber mv. for erhvervsmæssigt begrundede.

Østre Landsrets dom af den 17. november 2017 – offentliggjort som SKM2018.154.ØLR – må imidlertid tages til indtægt for, at skattemyndighederne skal anlægge en mere lempelig bedømmelse, idet der i den konkrete sag blev overladt et ikke uvæsentligt skøn til den erhvervsdrivende, som traf den forretningsmæssige disposition.

Det kan således konstateres, at der er grundlag for at følge udviklingen i praksis.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.