Bogudgivelse: Købsretten, 8. udgave af advokat (H) Anders Ørgaard m.fl.

20. januar 2021 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Advokat (H) og professor Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma har sammen med professor Nis Jul Clausen og professor Hans Henrik Edlund udgivet en ny 8. udgave af bogen Købsretten, der handler om køb og de juridiske problemer som kan opstå i kølvandet på et køb.

Købsretten er udgivet af Karnov og den benyttes af advokater og dommere samt bruges som pensum på tre universiteter i Danmark.

I Købsretten gennemgås reglerne om dansk og internationalt løsørekøb. Bogens fokus er på køb indgået mellem danske virksomheder, men der er også en større gennemgang af reglerne om internationale køb, hvor enten sælgeren eller køberen er en dansk virksomhed. Desuden drejer et af bogens kapitler sig udelukkende om forbrugerkøb, ligesom reglerne om køb af fast ejendom er skitseret i et kapitel. Det er derved alle slags køb, som bogen behandler.

I bogen omtales således, hvor og hvordan salgsgenstanden skal leveres og overgives, samt hvilken stand salgsgenstanden skal være i - både ved de danske og internationale løsørekøb. I den forbindelse behandles reglerne om, hvem der har risikoen for hændelig forringelse eller undergang af salgsgenstanden.

Det er ganske centralt, hvornår en salgsgenstand anses for at være mangelfuld. Om dette spørgsmål findes en righoldig rets- og voldgiftspraksis. Denne praksis omtales grundigt sammen med de almindelige principper. Er salgsgenstanden mangelfuld, er det et spørgsmål, hvad køberen kan gøre ved det. Her er forskellige muligheder. Køberen kan således, hvis betingelserne er opfyldt, ophæve købet, kræve passende afslag i købesummen eller forlange erstatning. Selve opgørelsen af erstatningskravet beskrives også i bogen.

Det er ligeledes et problem, hvis salgsgenstanden leveres for sent. Men hvornår er leveringen for sent? Dette spørgsmål besvares, ligesom det omtales, hvilke muligheder køberen har ved forsinkelsen. Det gennemgås også, hvad der gælder, hvis køberen betaler for sent eller slet ikke betaler, og hvordan sælgeren kan gardere sig herimod.

Et helt kapitel omtaler kun reglerne om køb på tværs af landegrænserne. Disse regler gælder internationalt, og de har ofte vital betydning, hvis et internationalt køb går skævt. Ofte undervurderer danske virksomheder betydning og konsekvenser af disse regler, indtil skaden sker.

Klik for at læse forlagets præsentation af Købsretten inklusiv en detaljeret gennemgang af bogens indhold og klik her for at læse mere om Anders Ørgaard og hans juridiske speciale.

Har du brug for rådgivning i relation til køb?

Advokat (H) Anders Ørgaard er som medforfatter på bogen opdateret med hele den tilgængelige danske retspraksis om køb samt alle de problemstillinger, der kan opstå på baggrund af danske og internationale køb. Anders Ørgaard rådgiver om køb, både når det gælder konkrete køb og ved udarbejdelse af generelle forretningsbetingelser. Anders Ørgaard fører tillige rets- og voldgiftssager vedrørende køberetlige problemstillinger.

Du er altid velkommen til at kontakte Anders og de øvrige advokater i TVCs afdeling for forsikrings- og erstatningsret for en uforpligtende snak om din konkrete problemstilling.