Webinar om nye ejendomsvurderinger

Kom til webinar torsdag den 20. april 2023, hvor vi gennemgår de nye ejendomsvurderinger, herunder de nye status- samt beskatningskategorier. Bliv også klogere på, hvad du som rådgiver kan gøre, for at hjælpe dine klienter bedst muligt.

18. april 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Baggrund for webinaret

Vurderingsstyrelsen har udsendt meddelelse til ejerne af 21.000 landejendomme om, at ejendommene efter Vurderingsstyrelsens kvalifikation af ejendomme, skal ændre status.

Hovedparten af ejendommene, dvs. ca. 15.000 ejendomme, skal efter Vurderingsstyrelsens opfattelse omvurderes til ejerboliger. 1.600 ejendomme skifter status fra ejerbolig til skov- eller landbrugsejendom og 4.500 ejendomme skifter status fra skov- eller landbrugsejendom til erhvervsejendomme.

Der er i de meddelelser, som vurderingsstyrelsen har udsendt, redegjort for hvilke konkrete omstændigheder, der er tillagt vægt ved vurderingen. Hvis Vurderingsstyrelsen ikke har givet fuldt ud korrekte oplysninger, er der en frist på 14 dage fra meddelelsens datering til at oplyse Vurderingsstyrelsen de korrekte faktiske forhold. Dette er særligt relevant, hvis oplysninger om ejendommens konkrete anvendelse er forkert, eksempelvis hvis størrelsen af de dyrkede arealer eller afgrødernes type er forkerte, eller hvis der er væsentlige ændringer i størrelsen af en besætning eller lignende.

Modtager Vurderingsstyrelsen ikke nye oplysninger, fremsender Vurderingsstyrelsen indenfor 10 uger en afgørelse. Modtager Vurderingsstyrelsen nye oplysninger, fremsender de et opdateret forslag eller en afgørelse baseret på oplysningerne.

Konsekvenser og muligheder

Konsekvensen af, at en ejendoms status ændres fra skov- eller landbrugsejendom til ejerbolig er, at der skal betales en højere ejendomsskat og ligeledes ejendomsværdiskat for ejendommen. Hvilken indflydelse dette rent økonomisk har for den enkelte ejendom, beror på vurderingen. De øgede omkostninger ved ejendommen kan dog eventuelt opvejes af, at en avance ved efterfølgende afhændelse af ejendommen vil være skattefri, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejendommens ejer, i den periode den har haft status som ejerbolig.

Den konkrete økonomiske betydning af et statusskifte beror på en lang række konkrete faktorer, og det anbefales derfor at sikre sig rådgivning i forhold hertil, inden der tages stilling til, hvorvidt en statusændring skal accepteres.

Hvis den nuværende ejer ikke ønsker at ejendommen skifter status, er der en overgangsordning, der som udgangspunkt sikrer, at ejeren af en ejendom, der skifter status fra landbrugsejendom til boligejendom, kan fastholde status som landbrugsejendom indtil ejendommen afhændes. Hvis ejer ønsker at benytte denne overgangsordning, skal besked herom gives inden 6 uger fra modtagelse af afgørelsen om at ejendommen skifter status. Ligeledes skal en klage over statusskiftet være indgivet inden 6 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Få ny viden

Er du interesseret i at høre mere om de nye ejendomsvurderinger, har du mulighed for dette allerede nu på torsdag den 20. april 2023.

TVC Advokatfirma afholder i samarbejde med Karnov Group et webinar, hvor Jørgen Frausing redegør nærmere for, hvilke konsekvenser ovenstående har, samt hvordan du som rådgiver kan hjælpe dine klienter bedst muligt.

Vi står tilmed altid til rådighed for en vurdering af din konkrete sag, hvis du skulle være en af de 21.000, der har modtaget en meddelelse fra Vurderingsstyrelsen.