Jørgen Frausing

Senior Tax Manager

Kontakt

D: +45 33 18 61 55

M: +45 40 89 69 32

E: jfr@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Jørgen Frausing er Senior Tax Manager i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. Jørgen har været en del af afdelingen siden 2010. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Jørgen er uddannet revisor og beskæftiger sig primært med skatter og afgifter.

Derudover afvikler Jørgen løbende forskellige kurser indenfor aktuel skat samt udvalgte emner om skatter og afgifter.