TVC Advokatfirma repræsenteret i Gældsstyrelsens nye advokatpanel

Advokaterne Kristian Haagen Larsen, Anders Rynkebjerg og Susanne Jakobsen fra TVC Advokatfirma er blevet optaget i Gældsstyrelsens nye panel af advokater, som skal fungere som kurator i konkursboer, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

02. maj 2019 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Gældsstyrelsens panel af advokater er etableret med det formål at opnå gennemsigtighed og øge deltagerkredsen af advokater, som Gældsstyrelsen samarbejder med, når Gældsstyrelsen indleverer konkursbegæringer. 

Advokatpanelet omfatter advokater fra retskredse i hele landet, og panelets deltagere er inddelt herefter. Som udgangspunkt udvælges deltagerne som kuratorer på skift efter en rotationsordning i de enkelte retskredse.

Advokat Kristian Haagen Larsen er optaget i Aarhus retskreds, mens advokat Anders Rynkebjerg og advokat Susanne Jakobsen er optaget i Roskilde retskreds.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk