Skattestyrelsen har fået oplysninger om, at 20.000 handler med kryptovaluta

Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om handel med kryptovaluta i Danmark, herunder bitcoins.

01. september 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Den seneste tids store fokus på kryptovaluta, herunder særligt bitcoins, har øget behovet for rådgivning på området. Skattestyrelsens seneste pressemeddelelse af den 29. august 2019 kan derudover tages til indtægt for, at Skattestyrelsen nu i den kommende tid vil øge kontrollen på dette område.

Således har Skattestyrelsen i omtalte pressemeddelelse anført følgende:

”Det er første gang, vi får et indblik i, hvor mange der har købt og solgt kryptovaluta i Danmark. Vi har nu et solidt datagrundlag for at gå videre i vores arbejde, som handler om at sikre, at borgere og virksomheder betaler det rigtige i skat, hvis de har en gevinst og får fradrag, hvis de har lidt et tab. […]

I den kommende tid vil Skattestyrelsen gennemgå de mange oplysninger for at undersøge, om hhv. tab eller gevinst er selvangivet korrekt. De første ændringer af skatten for de handlende er allerede blevet sendt, og arbejdet fortsætter den kommende tid”.

Om de skattemæssige konsekvenser ved køb og salg af kryptovaluta, herunder bitcoins, har Skattestyrelsen endvidere anført følgende:

”Eventuelle skattemæssige ændringer vil blive foretaget ud fra en konkret og individuel behandling, der afklarer, om handlen skal medregnes i den skattepligtige indkomst.”

I tilknytning til Skattestyrelsens pressemeddelelse kan det oplyses, at det er TVC Advokatfirmas vurdering, at Skattestyrelsen ofte er for vidtgående i kontrolaktioner, som den nu påbegyndte vedrørende kryptovaluta, hvorfor det ved en henvendelse fra Skattestyrelsen vil være fornuftigt at få undersøgt rigtigheden af det af Skattestyrelsen anførte.

Dette gælder både i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en eventuel gevinst er skattepligtig samt i givet fald størrelsen af den skattebetaling, som ifølge Skattestyrelsen skal finde sted.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har også tidligere sat fokus på netop problemstillingen om beskatning af bitcoins i en artikel i Respons, herunder hvordan beskatning af bitcoins er underlagt en konkret og individuel vurdering i hver sag.

Vores erfaring viser i øvrigt, at det ofte er klogt at udvise rettighed omhu og få undersøgt sin retsstilling forud for en eventuel henvendelse fra Skattestyrelsen.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det tillige må forventes, at Skattestyrelsen som led i den påbegyndte kontrolaktion vil sende en lang række sager til ansvarsvurdering med henblik på at få undersøgt, hvorvidt eventuelt manglende selvangivelse udgør en strafbar lovovertrædelse.

Klik her for at læse mere om artiklen.

Har du spørgsmål til en konkret henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er du i tvivl om den skattemæssige position i relation til bitcoins eller andre virtuelle kryptovaluta, er du altid velkommen til at kontakte os.Nyheder