Nyt lovforslag vil sikre ”fortsat” skattefradrag af erhvervsmæssige lønudgifter

Skatteministeriet har netop sendt et lovforslag om at (gen)indføre hjemmel til, at virksomheder kan fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens ansatte samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet, i høring.

01. september 2017 | SKATTER OG AFGIFTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Højesteret fastslog i to principielle domme den 30. juni 2017, at der ikke er hjemmel i skattelovgivningen til at fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed.

Som det fremgår af vores nyhed den 18. april 2017 havde Skatteministeren forud for, at Højesteret skulle afgøre de to sager udtalt, at han ville ændre lovgivningen, hvis Skatteministeriet fik medhold i de to sager i Højesteret.

I forbindelse med den daværende debat udtalte Torben Bagge, der leder skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, bl.a. følgende til Berlingske Business den 10. april: ”Det bør ikke være sådan, at der er fradragsret i groft sagt 100 år, og så sidder der bureaukratiske embedsmænd og ændrer det uden at være demokratisk valgt. Det bør jo være folketingspolitikerne, der beslutter den slags ændringer.”

I forlængelse af de to Højesterets domme, der gav Skatteministeriet medhold i, at der ikke skulle indrømmes skattemæssigt fradrag for de afholdte lønudgifter, har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring, der (gen)indfører hjemmel til, at virksomheder kan fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens ansatte samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.

Lovforslaget har til formål på en enkel og administrerbar måde at sikre virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. Hermed slipper virksomhederne for den store administrative belastning, det er at holde styr på, om den enkelte medarbejder beskæftiger sig med virksomhedens løbende drift eller eksempelvis udfører arbejde i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Hensigten er ikke alene at udvide fradragsretten i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden, men generelt at udvide fradragsretten for virksomhedernes erhvervsmæssige lønudgifter m.v. Det skal understøtte virksomhedernes vækst, uanset om væksten sker organisk eller gennem opkøb.

Skatteministeriet foreslår, at loven træder i kraft den 1. juli 2018, og at loven skal have virkning fra og med indkomståret 2012.

TVC Advokatfirma vil informere nærmere, når der foreligger relevant nyt om denne kommende lovændring, der vurderes at have stor praktisk betydning for mange virksomheder.

Såfremt du har spørgsmål til lovforlaget, der pt. er sendt i høring, er du meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk