Erhvervsbeskatning: Godt nyt for virksomheders skattefradrag for lønudgifter

Efter kritik fra erhvervslivet fastslår skatteminister Karsten Lauritzen, at virksomheder, uanset udfaldet af en verserende sag i Højesteret, fortsat skal kunne fratrække lønomkostninger i forbindelse med opkøb og fusioner i skat. Dette er godt nyt for landets virksomheder, som undgår en ellers frygtet administrativ og økonomisk byrde.

18. april 2017 | SKATTER OG AFGIFTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Sidste år slog Østre Landsret fast, at danske virksomheder ikke har ret til skattefradrag for lønudgifter i forbindelse med virksomhedsopkøb og fusioner. I to domme gav landsretten dermed SKAT ret til at ændre en mere end 100 år gammel og hidtil helt normal praksis, hvor virksomheder fik fradrag for lønomkostningerne.

Nyt initiativ efter skarp kritik fra erhvervslivet

På baggrund af de to domme tog en række af landets allerstørste virksomheder sagen i egen hånd. Finansdirektører og topchefer i DSV, ISS og A.P. Møller-Mærsk sendte sammen med 17 andre danske milliardfirmaer et brev til skatteminister Karsten Lauritzen, hvori de gav udtryk for det påtrængende behov for et (lov-)initiativ til afklaring af retsstillingen. I brevet redegjorde virksomhederne for de negative konsekvenser, herunder de administrative og økonomiske omkostninger som SKATs ændrede praksis ville få.

I en pressemeddelelse fra Skatteministeriet udsendt den 11. april 2017 lyder det, at regeringen nu tager initiativ til at sikre, at danske virksomheder kan trække deres sædvanlige lønudgifter fra i skatteregnskabet efter enkle regler.

Skatteministeren fremlægger til efteråret ny lovgivning med en særregel, der sikrer en enkel og ubureaukratisk løsning. I pressemeddelelsen udtaler skatteminister Karsten Lauritzen: ”Jeg kan godt forstå virksomhedernes frygt for store økonomiske og administrative omkostninger. Det er jo unødigt bøvlet, når virksomhederne skal pensle lønkronerne ud for hver enkelt medarbejder for at udregne, hvad der kan fradrages. Derfor siger vi fra regeringens side klart og tydeligt, at vi gerne vil hjælpe virksomhederne – også i denne sag.”

Torben Bagge, partner i TVC Advokatfirma, udtalte til Berlingske Business den 10. april, at det er positivt, at der handles fra politisk side:

”Det bør ikke være sådan, at der er fradragsret i groft sagt 100 år, og så sidder der bureaukratiske embedsmænd og ændrer det uden at være demokratisk valgt. Det bør jo være folketingspolitikerne, der beslutter den slags ændringer,” forklarede han.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk