Skatteforvaltningen rejser stribevis af erstatningssager

I den seneste tid har Skatteforvaltningen rejst et større antal erstatningssager mod personer, som efter Skatteforvaltningens opfattelse har pådraget staten et tab som følge af deres deltagelse i forskellige selskabskonstruktioner.

03. april 2019 | SKATTER OG AFGIFTER FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Skatteforvaltningen har et øget fokus på formue i udlandet og har i de seneste år købt sig til en række oplysninger om danskernes formuer uden for Danmark. I den forbindelse har Skatteforvaltningen eksempelvis fået adgang til mange oplysninger gennem Panama og Paradise Papers.

Som et yderligere tiltag har Skatteforvaltningen nu foranlediget af disse undersøgelser tillige rejst et større antal erstatningssager mod skatteydere, som efter Skatteforvaltningens opfattelse har pådraget staten et tab som følge af deres deltagelse i forskellige udenlandske selskabskonstruktioner.

Herom har skatteadvokat Torben Bagge, der er leder skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, i dag til Politiken udtalt følgende:

”»Praksis har været, at ’skattelyselskaber’ ikke er såkaldt selvstændige skattesubjekter, men det er man nødt til at vende 180 grader for at kunne rejse erstatningssager mod de ansvarlige. Det kan man selvfølgelig gøre, hvis et flertal i Folketinget ønsker at ændre lovgivningen, men uden en lovændring er Skat efter min mening på tynd is«.

»Disse sager kommer til at køre for åbne døre ved domstolene. Det er pæne mennesker, man sagsøger, og jeg gætter på, at Skat spekulerer i, at nogle af dem vil betale frivilligt for at slippe for en offentlig retssag. Jeg synes ikke, at det tjener systemet til ære«”

Hertil kommer, at mange skatteydere i øjeblikket modtager henvendelser fra Skatteforvaltningen med spørgsmål om konti eller formue i udlandet. Da de danske skatteregler er meget komplicerede, ses det ofte, at selvangivelsen af disse formuer ikke er foretaget eller er foretaget forkert.

Som det fremgår ovenfor, kan dette have væsentlige økonomiske konsekvenser, og det må med Skatteforvaltningens seneste tiltag forventes, at der i den kommende tid bliver rejst endnu flere erstatningssager mod skatteydere.

Har du fået en henvendelse?

Såfremt du eller din virksomhed har fået en henvendelse fra Skatteforvaltningen eller har behov for rådgivning om skatter og afgifter, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk