Markant lavere straf i tilståelsessag om momssvig og groft skattesvig

I en nyere tilståelsessag blev en virksomhedsejer idømt en markant lavere straf i byretten, end hvad der er sædvanligt i tilsvarende straffesager om momssvig og skattesvig af særlig grov karakter. Straffen blev derudover gjort betinget.

14. november 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

En virksomhedsejer blev ved byretten idømt seks måneders betinget fængsel, efter at have tilstået konsekvent at have foretaget for lave indberetninger af moms og selskabsskat i en længere periode.

Virksomhedsejeren var tiltalt efter en bestemmelse i straffeloven, der kan give op til otte års fængsel, da han i perioden, hvor de forkerte indberetninger var sket, havde unddraget det offentlige et beløb i skat og moms på cirka en million kroner.

Virksomhedsejeren fortalte under sagen, at han ikke havde haft til hensigt at snyde i moms og skat. Han havde dog været klar over, at han ikke havde haft ordentligt styr på sine indberetninger, og at han derfor ikke altid havde været sikker på, at han betalte de rigtige beløb. Selvom han havde været klar over problemerne, havde han ikke reageret på dem, og derfor erkendte han sig skyldig i tiltalen.

Langtrukkent sagsforløb førte til mildere straf

Under sagens behandling i byretten, kom det frem, at anklagemyndigheden havde været meget længe om at opklare sagen. Det blev afgørende for straffen på seks måneders fængsel, som ligger markant under niveauet for, hvor høje straffe der normalt idømmes i sådanne sager.

Fra sagens begyndelse, og frem til virksomhedsejeren blev sigtet, var der gået fire år uden at virksomhedsejeren hørte noget til sagen. Herefter gik der igen næsten to år, hvor der ikke skete andet i sagen, end at virksomhedsejeren havde været til afhøring hos politiet en enkelt gang. 

På grund af det langstrakte sagsforløb, og fordi virksomhedsejeren ellers havde gode personlige forhold, valgte retten at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Virksomhedsejeren skulle derfor som udgangspunkt ikke afsone straffen i fængsel.

Sagen er et klart eksempel på, at der er mange forskellige forhold i en straffesag, der kan have betydning for straffen, der idømmes, når tiltalte er skyldig. De kan også have indvirkning på, om straffen skal afsones i fængsel. Det er derfor vigtigt, at alle relevante forhold afdækkes, inden sagen kommer for retten.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte- og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet.

Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet, tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er således altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.”