Har du modtaget en ejendomsvurdering og vil påklage denne?

Ejere af erhvervsejendomme har fået mulighed for at påklage ejendomsvurderingerne fra 2013 til 2020, men skal være opmærksom på klagefristen, hvis der ønskes en afklaring nu.

22. juli 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvorledes Vurderingsstyrelsen her i foråret har sendt skrivelser til ejere af erhvervsejendomme, herunder landbrugs- og skovejendomme med oplysning om, at ejerne kan påklage ejendomsvurderingerne for årene 2013 til 2020.

Der vil i øvrigt senere blive fremsendt tilsvarende skrivelser til ejere af ejendomme med blandet bolig og erhverv samt ejerboliger med store grunde m.v.

Har du modtaget en skrivelse og påtænker at klage over vurderingen nu, er det meget vigtigt at være opmærksom på, at det i så fald skal ske indenfor 90 dage fra modtagelse af skrivelsen fra Vurderingsstyrelsen.

Klik her for at læse mere om mulighederne for at klage nu og på et senere tidspunkt.

Har du brug for en vurdering af dine klagemuligheder?

Hvis du har behov for assistance eller rådgivning angående ejendomsvurderinger, er du altid meget velkommen til at kontakte os hos TVC Advokatfirma for en umiddelbar og uforpligtende drøftelse af din sag.