Udnyt +/- 15 % metoden ved generationsskifte af ejendomme inden nyt vurderingssystem træder i kraft

Er du ejer af fast ejendom med en lav offentlig ejendomsvurdering, og ønsker du at overdrage denne til dine børn, bør du overveje at overdrage efter gældende praksis fremfor at vente på, at det nye vurderingssystem træder i kraft.

01. maj 2018 | SKATTER OG AFGIFTER ENTREPRISE OG FAST EJENDOM

Det nye ejendomsvurderingssystem kan få stor betydning for skatte- og afgiftsbelastningen i forbindelse med fremtidige generationsskifter, hvori der indgår én eller flere faste ejendomme.

Som praksis er i dag, kan man i overdragelser mellem forældre og børn som udgangspunkt værdiansætte en fast ejendom til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering i henhold til værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982, uden at SKAT kan anfægte værdiansættelsen, medmindre særlige omstændigheder foreligger.

Når SKAT pr. 1. september 2018 tager det nye ejendomsvurderingssystem i brug, forventes en markant stigning i vurderinger i særligt de større byer. Dertil forventes det, at ejendomsvurderingerne fremadrettet i højere grad vil afspejle den markedsmæssige handelsværdi. I forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem er der derfor indført et lovbestemt spænd i værdiansættelsen på +/- 20 %, modsat hidtidige faste praksis på +/- 15 %.

Når vurderingerne pr. 1. september 2018 er sendt ud i foråret 2019, vil ejendommene kunne overdrages til denne nye værdi minus 20 %. Det vil dog i mange tilfælde ikke være en fordel henset til størrelsen på de forventede stigninger, særligt på lejligheder. 

Er du ejer af fast ejendom med en lav offentlig ejendomsvurdering, og ønsker du at overdrage denne til dine børn, bør du således overveje, om det vil være mere fordelagtigt at overdrage efter den gældende praksis fremfor at vente på, at det nye vurderingssystem træder i kraft.

Står du overfor et generationsskifte af fast ejendom?

Overvejer du at påbegynde et generationsskifte af eksempelvis sommerhuset eller forældrekøbslejligheden, er du velkommen til at kontakte os med henblik på at drøfte betydningen af de nye tiltag samt de eksisterende muligheder for et generationsskifte.

Læs mere om de nye regler