Fradrag for gaver til velgørende formål

Gaver er som det helt klare udgangspunkt private udgifter, der ikke er fradrag for. Alligevel giver visse gaver en særlig mulighed for fradrag, når blot der sker indberetning til skat.

21. august 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Siden 1960 har det været muligt for enhver at give gaver til velgørende foreninger og få et tilsvarende fradrag på skatteansættelsen. Der har siden den oprindelige bestemmelse været forskellige bagatel-, bund- og øvre grænser for fradrag, men i dag er fradraget alene begrænset af et årligt loft. I 2020 udgør loftet 16.600 kr. Ægtefæller har hvert sit fradrag, men en uudnyttet del af fradraget kan ikke overføres til den anden ægtefælle.

Til gengæld har det fra og med 2008 været en betingelse for fradraget, at foreningen, der modtager beløbet, efter skatteforvaltningslovens § 26 indberetter gaven til skattemyndighederne. Der kan være tilfælde, hvor der ikke sker indberetning af sådanne gaver. Det er eksempelvis, hvis gavegiver frabeder sig dette, eller såfremt gavegiver ikke kan identificeres, fordi gaven er givet kontant i forbindelse med en indsamling. I disse tilfælde bortfalder fradraget.

Det er derfor relevant, at gavegiver sikrer sig, at den velgørende forening har oplysninger til at kunne foretage indberetning af gaven, hvis gavegiver gøre brug af muligheden for fradrag. Tidligere sørgede MobilePay for, at der skete den fornødne indberetning, når gavegiver donerede via deres betalingstjeneste. Denne service er ophørt, og det er derfor nødvendigt, at gavegiver selv anmoder foreningen om at foretage indberetningen.

Er gavegiver erhvervsdrivende, vil gaver til velgørende foreninger efter omstændighederne være fradragsberettigede reklameudgifter. I så fald er der ingen øvre grænse for fradraget, ligesom fradraget ikke vil være ligningsmæssigt, sådan som det er for private gaver. Det er imidlertid vigtigt, at der foretages en grundig vurdering af dette, hvori alle relevante momenter inddrages.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

TVC Advokatfirma har gennem de seneste 30 år opbygget en af landets største afdelinger i advokatbranchen inden for skatte- og afgiftsretten i bred forstand. I dag er vi over 20 specialiserede jurister, der rådgiver om alle relevante forhold inden for skatte- og afgiftsretten, ligesom vi bistår med førelse af alle former for skattesager og afgiftssager.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om din skattemæssige problemstilling.