Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019

Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet håndtering heraf i EU. De nye regler gælder for gavekort, der er udstedt fra 1. juli 2019, men kan anvendes fra 1. januar 2019.

11. april 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Forsikring

Som Airbnb-udlejer bør du altid undersøge dine forsikringsmæssige forhold. Dækker din indboforsikring Airbnb-udlejning? Nogle forsikringsselskaber anser udlejning i kortere perioder som om, udlejer selv har inviteret lejer ind i sit hjem med den konsekvens, at indboforsikringen sjældent dækker, hvis dine ejendele bliver stjålet eller udsættes for hærværk af Airbnb-lejer. Tegn i givet fald en udvidet indboforsikring eller en tidsbegrænset forsikring, således at din forsikring tillige dækker Airbnb-udlejning.

Lejekontrakt

Indledningsvist skal du som udlejer sikre dig, at du har lov til at udleje din bolig. Bor du til leje, skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger i relation til fremleje og værtskab. Mange ejendomsselskaber betragter lejers udlejning via Airbnb som en væsentlig misligholdelse af lejekontrakten. Har din udlejer ikke meldt deres holdning til Airbnb-udlejning ud, er vores anbefaling, at du kontakter udlejer, idet en overtrædelse i værste tilfælde vil kunne få den retlige ejer af ejendommen til at ophæve lejekontrakten.
 
Er du ejer af din bolig, og har du optaget et boliglån, bør du kontrollere, at der i låneaftalen ikke er indsat restriktioner i forhold til fremleje eller værtskab, således at låneaftalen ikke misligholdes.
Som Airbnb-udlejer bør du altid udfærdige en skriftlig lejeaftale. Hermed sikrer du dig, at jeres aftale er dokumenterbar, såfremt der opstår efterfølgende tvister. Aftalen bør f.eks. regulere lejers erstatningsansvar i tilfælde af, at lejer udøver skade på dine ejendele. Det anbefales tillige, at der aftales et depositum med lejer, således at du som udlejer har sikkerhed for et eventuelt erstatningskrav.
TVC Advokatfirma bemærker, at der findes standard udlejningskontrakter på internettet, men at Airbnb-udlejning i sin karakter afviger fra det traditionelle lejeforhold, hvorfor man som udlejer bør inddrage en erfaren advokat i forbindelse med kontraktudarbejdelsen.

Den praktiske håndtering af de nye regler

Først og fremmest bør alle udstedere af gavekort gennemgå alle de varer og ydelser, som gavekortene giver adgang og kortlægge, hvorvidt alle varer og ydelser f.eks. er momspligtige, momsfritaget eller begge dele. Herefter bør det vurderes, hvorvidt varerne eller ydelserne kun kan leveres her i landet eller i flere EU-lande mod indløsning af gavekortet. Denne kortlægning kan herefter anvendes til at bestemme, hvorvidt der skal afregnes moms på udstedelsestidspunktet for gavekortet eller ved udlevering af varen eller ydelsen, som gavekortet kan indløses til.

Derudover kommer der tekniske bogføringsmæssige krav til håndteringen af gavekort, der er udstedt efter de gamle regler samtidig med håndteringen af gavekort udstedt efter de nye regler. Bemærk at virksomheder, der bliver berørt af de nye regler, selv kan vælge tidspunktet for implementering heraf – enten d. 1. januar 2019 eller d. 1. juli 2019. Det må dog her anbefales, at tidspunktet for overgang til den nye momsmæssige behandling af gavekortet koordineres mellem udstederen af gavekortet og de selskaber, hvor gavekortet kan anvendes.

TVC Advokatfirma står til rådighed for en uforpligtende snak omkring de nye gavekortregler og den praktiske håndtering heraf.