Foreløbige ejendomsvurderinger offentliggjort

Vurderingsstyrelsen har offentliggjort ca. 1,7 mio. foreløbige ejendomsvurderinger, som skal danne grundlag for opkrævning af ejendomsskatter i 2024

13. september 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Den 11. september 2023 har Vurderingsstyrelsen offentliggjort de varslede foreløbige vurderinger for landets ca. 1,7 mio. ejerboliger. De foreløbige vurderinger udsendes som følge af de generelle forsinkelser med implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem og vil blive erstattet af en endelig vurdering på et senere tidspunkt.

De offentliggjorte foreløbige vurderinger er kun tilgængelige for ejerboliger, der eksisterede på vurderingsterminen pr. 1. januar 2022. Det betyder, at en lang række andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme, fortsat mangler at modtage deres beskatningsgrundlag for 2024.

Blandt de ejendomme, der endnu ikke har modtaget den foreløbige vurdering, er følgende:

  • Andelsboliger eller ejendomme med andelsboliger
  • Kolonihavehuse på fremmed grund
  • Projektsalg
  • Nyopførte ejendomme efter 1. januar 2022
  • Erhvervsejendomme
  • Land- og skovbrugsejendomme.

De foreløbige vurderinger består af to værdier, hvilket er henholdsvis en ejendomsværdi og en grundværdi. Ejendomsværdien bruges til at beregne ejendomsværdiskat, mens grundværdien bruges til opkrævning af grundskyld.

Den foreløbige 2022-vurdering er baseret på data om ejendommen, som den forelå på vurderingsterminen, dvs. den 1. januar 2022.

Foreløbige vurderinger tæt på de endelige vurderinger

De foreløbige vurderinger er baseret på de samme vurderingsmetoder og data, som de endelige vurderinger vil være baseret på. Dog er der ikke foretaget en manuel behandling af vurderingen, og det er ikke muligt at få indsigt i, hvordan de foreløbige vurderinger nærmere er opgjort. Vurderingsstyrelsen har dog oplyst, at de foreløbige vurderinger forventes at ligge ganske tæt på de endelige vurderinger.

Vurderingsstyrelsen har oplyst, at denne forventer at udsende de endelige vurderinger i løbet af 2025.

Når de endelige vurderinger sendes ud, vil der ske en genberegning og efterregulering af de foreløbige ejendomsskatter. Der vil derudover også ske en genberegning af ejendommens eventuelle skatterabat, og i visse tilfælde vil der desuden blive foretaget en efteropkrævning af ejendomsskatter (grundskyld og/eller ejendomsværdiskat), hvis den endelige vurdering er højere end den foreløbige vurdering, og denne ændring ikke er omfattet af skatterabatordningen.

Det vil ligeledes først være muligt at klage, når de endelige vurderinger sendes ud i løbet af 2025, og det er således ikke muligt at klage, hvis modtageren af vurderingen er uenig i den foreløbige vurdering, denne har modtaget.

Fra november 2023 vil det være muligt via forskudsopgørelsen for 2024 at se ejendomsskatterne for 2024.

Har du brug for en vurdering af din foreløbige vurdering?

Skatteafdelingen hos TVC Advokatfirma har stor erfaring med førelse af sager om ejendomsvurderinger samt rådgivning om det nye vurderingssystem og forventede niveau for ejendomsskatterne.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af, hvad vi kan hjælpe med.