Camilla Fie Petersen

Advokatfuldmægtig

Kontakt

D: +45 3318 6162

M: +45 4089 5418

E: cfp@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD
Foto af Camilla Fie Petersen

Camilla Fie Petersen er advokatfuldmægtig i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Camilla beskæftiger sig primært med skatte- og afgiftssager, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Camilla er særligt specialiseret i beskatning af fast ejendom og rådgiver nogle af de største ejendomsudviklere om ejendomsskat, og har herunder ført et stort antal sager inden for dette område.