COVID-19 – Hastelovgivning vedrørende moms, AM-bidrag og A-skat

Regeringen har i dag fremsat hastelovsforslag om tiltag, der skal understøtte virksomheder gennem henstand med betaling af A-skat, AM-bidrag og moms.

13. marts 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION SKATTER OG AFGIFTER

COVID-19 påvirker allerede nu danske virksomheder. Regeringen har derfor i dag fremsat et hastelovforslag med fire tiltag, der tilsigter at understøtte danske virksomheder ved at styrke virksomhedernes likviditet. Disse fire tiltag er:

  • Udskydelse af betaling af A-skat
  • Udskydelse af betaling af AM-bidrag
  • Udskydelse af momsbetaling for større virksomheder
  • Loftet på den såkaldte skattekonto øges fra 200.000 kr. til 10 mio. kr.

Regeringen undersøger desuden en række yderligere tiltag, herunder om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder også kan forlænges.

I en pressemeddelelse udtaler Skatteministeren således i dag følgende:

”Vi undersøger løbende, om der skal ske yderligere tiltag for at afbøde konsekvenserne for danske virksomheder og lønmodtagere (…)”.

Hovedidéen i lovforslaget er at udskyde betalingsfristen på AM-bidrag og A-skat med 4 måneder for betalinger, der forfalder maj-juli 2020. Der foreslås desuden, at momsbetalingen for virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. udskydes med 1 måned for moms, der forfalder april-juni 2020.

AM-bidrag og A-skat

Ændringen vedrørende AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020.

Eksempel

En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med 4 måneder for april-, maj- og juni-raterne.

Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i 3 måneder) i 4 måneder.

Moms

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er som nævnt defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

Eksempel

En månedsafregnende større hotelkæde med en omsætning på 250 mio. kr. har f.eks. et momstilsvar på 20 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitligt 1,7 mio. kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregningen af 1,7 mio. kr. pr. måned udskydes med 30 dage for marts-, april- og maj-raterne. Det giver en likviditetsforbedring på 1,7 mio. kr. pr. måned i tre måneder.

TVC Advokatfirmas bemærkninger

Forslaget vil give en likviditetsmæssig forbedring af virksomhedernes stilling, da den giver virksomhederne et pusterum til at betale nævnte skattebetalinger samt moms. Loven må derfor forventes at give en væsentlig håndsrækning til en række virksomheder. I den forbindelse har det dog naturligvis stor betydning, hvor lang tid krisen strækker sig over. Varer den i længere tid, er udskydelsen af betalingerne med de tre måneder næppe tilstrækkelig.

Virksomhederne vil i henstandsperioden oparbejde en gæld. På trods af henstanden kan der således være usikkerhed om virksomhedens fremtid. Ledelsen i en virksomhed i selskabsform, hvori der løbende opbygges gæld, og hvor fremtiden er usikker, vil kunne risikere at pådrage sig et personligt erstatningsansvar.

Kan du eller din virksomhed – på trods af ovenstående tiltag – ikke honorere jeres forpligtelser, eller frygter du at falde et ledelsesmæssigt erstatningsansvar ved at fortsætte virksomheden, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for at få en ordning med kreditorerne, hvorved virksomheden har mulighed for at komme igennem krisen.