Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?

I takt med, at coronavirussen har ramt os, har det haft konsekvenser for samfundet. Virussen er bl.a. skyld i, at mange indgåede kontrakter i denne periode bliver brudt, og den ene eller anden part lider tab.

13. marts 2020

Et eksempel herpå er, når sportsklubber pludselig må afholde kampe uden tilskuere. Det ses allerede nu, at sportsklubber påbydes at afholde begivenheder uden et live publikum, hvorfor sponsorerne med rette kan hævde, at de ikke får det forventede udbytte af deres sponsorat i form af omtale af deres virksomhed eller visning af virksomhedens logo eller navn.

Problemstillingen rejser bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt sportsklubberne i sådanne tilfælde kan påberåbe sig force majeure og hermed ansvarsfrihed, og om sponsorerne kan kræve penge tilbage eller eventuelt frigøre sig af sponsoratet før tid.

Force majeure i dansk ret

Det følger af de danske køberetlige regler, at det er muligt at opnå ansvarsfrihed for sine misligholdte aftaler, hvis de omstændigheder, der er grundlaget for misligholdelsen ikke burde have været taget i betragtning ved aftalens indgåelse. I Danmark er tærsklen for force majeure dog meget høj, og begivenheder som epidemier, vil typisk ikke være omfattet.

Coronavirussen anses for en pandemi

Den 30. januar 2020 erklærede WHO coronavirussen for en international sundhedskrise, og siden da har Sundhedsstyrelsen i Danmark fremlagt anbefalinger om at undgå større forsamlinger mm. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ikke flere end 1.000 personer opholder sig samlet, hvorfor mange arrangører ser sig nødsaget til at aflyse eller lade større begivenheder finde sted uden publikum. Senest har WHO den 11. marts 2020 erklæret, at der er tale om en pandemi og dermed skærpet kriseniveauet væsentligt.

Betydningen for sportsklubber

For sportsklubberne betyder dette, at der nu er væsentlig bedre muligheder for med rette at påberåbe sig force majeure, i de tilfælde, hvor sponsoraftalerne misligholdes grundet coronavirussen. Hvis sportsklubberne skal være helt sikre på, at sponsoraftalerne ikke misligholdes som følge af coronavirussen, er det dog af afgørende betydning, at denne specielle situation fremgår af aftalerne, som en ansvarsfrigørende begrundelse.

TVC Advokatfirma anbefaler

TVC Advokatfirma anbefaler sportsklubberne, at de i forbindelse med fremtidige kontrakter er særligt opmærksomme på at få indsat klausuler i deres kontrakter, der tager højde for situationer, som den vi i øjeblikket oplever. Dette for at de ikke risikerer at blive mødt af krav om forholdsmæssig reduktion, eller tvinges til at slippe deres sponsorer før aftaleperioden udløber, og dermed tvinges til at tilbagebetale en eventuel forudbetaling.

Har du spørgsmål til force majeure og kontraktretlige forpligtelser i forbindelse med en konkret case, er du altid velkommen til at kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området. Vi sidder altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case. 

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk

Rasmus Gørup Christiansen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 50

M: +45 40 71 05 45

E: rgc@tvc.dk